Klingen

Af John Poulsen - 16. Oct 2020

I 1917 arvede den 27-årige maler, Axel Salto, der senere blev en anerkendt keramiker, et større beløb og fik den” vanvittige” ide at udgive et kunsttidsskrift der, hvad kvalitet angik, skulle matche udenlandske tidsskrifter som det tyske Der Sturm og det svenske Flamman. Han havde luftet ideen for sin ven Poul Uttenreitter, som havde gode kontakter til mange forfattere. Med de to ved roret, hvor Salto tog sig af malerne og Uttenreitter af forfatterne, kastede de sig ud i arbejdet, og 5. oktober 1917 udkom det første nummer af tidsskriftet, som de kaldte Klingen. Med på sidelinjen var Otto Gelsted, der først året efter officielt trådte ind i redaktionen, men som i virkeligheden havde været med fra starten. Han arbejdede tæt sammen med Uttenreitter om det litterære stof, da de begge boede i Kerteminde. Allerede fra første nummer bidrog Otto Gelsted med egne tekster og blev en af Klingens flittigste bidragydere.

I anledning af at det i år er 100 år siden det sidste nummer af Klingen kom på gaden, er Hanne Abildgaards bog ”Riddere i skønhedens rige – Kunstnertidsskriftet Klingen 1917-1920″ udkommet i serien ”Kilder til dansk Kunsthistorie”, som udgives og finansieres af Ny Carlsbergfondet.

Det var et heldigt tidspunkt man havde valgt for udgivelsen af Klingen. Mange malere, også Axel Salto, havde opholdt sig i kortere og længere tid i Paris før 1. verdenskrigs udbrud, og de var blevet påvirket af de mange kunstretninger der dukkede op, såsom kubisme, fauvisme og futurisme. I det hele taget var der grøde i kunstlivet, og i 1915 dannede de unge modernister Grønningen. De unge fik også indflydelse i censurkomiteen for Kunstnernes Efterårsudstilling (KE), og i 1917 løb udstillingen ind i en kæmpe ”skandalesucces”, bl.a. på grund af en collage af Wilhelm Lundstrøm og et maleri af Karl Larsen, og ”skandalen” blev endnu større året efter. Der udfoldede sig stor debat om udstillingerne i aviserne, og Klingen blandede sig også i den, ikke mindst om den såkaldte dysmorfisme, fordi en del af de berørte kunstnere var tilknyttet bladet.

Selvom kunstnerne omkring Klingen var oprørere og betegnede det som et kampblad, så tog de ikke stilling til politiske spørgsmål. Det var kunsten der stod i centrum, og bladet blev en igangsætter og inspirator. Flere og flere malere og forfattere bidrog med artikler, kommentarer, oversættelser og anmeldelser, og en del forfattere leverede egne digte og prosastykker.

Tidsskriftet nåede kun at udkomme i tre år med 28 numre fra 1917 til 1920, ikke mindst pga. dårlig økonomi. De første to år finansierede Salto det, mens det sidste år blev økonomisk sikret af den kunstinteresserede grosserer William Grossmann. Når der hele tiden var problemer med økonomien var årsagen ikke kun at oplaget var lille, men også det høje ambitionsniveau som Salto havde sat. I mange numre blev der bragt originalgrafik: litografier, raderinger og træsnit af bl.a. Salto, Wilhelm Lundstrøm, Olaf Rude, Harald Giersing og Johannes Larsen, og det var ikke gratis.

Trods den korte levetid har Klingen sat sig dybe spor og vækker stadig interesse. Hvis man vil læse det, kan det ske på Det kgl. Biblioteks hjemmeside, hvor det er blevet digitaliseret. Bagerst i bogen bringes 260 breve mellem redaktørerne indbyrdes og med bidragyderne, og disse kan ses på hjemmesiden www.ktdk.dk. Bogen er gennemillustreret med arbejder fra Klingen, som giver et indtryk af bredden i bidragene.

Mange af de malere der bidrog til Klingen var unge og ukendte, men i dag hænger deres værker rundt om på vore museer og minder indirekte om Klingens eksistens.

Hanne Abildgaard:
Riddere i skønhedens rige
Kunstnertidsskriftet Klingen 1917-1920
Strandberg Publishing
448 s. 350 kr.