Kerry Marshall

11. Apr 2014

Af Ida Aakerlund
kunstgal@gmail.com

Med den første soloudstilling viser Charlottenborg den livserfarne kunstner fra Chicago Kerry James Marshall. Med udstillingens titel ”Painting and Other Stuff” er nysgerrigheden allerede vakt. Den leger underfundigt med os. Hvad er ”Stuff”? Når det først er krøbet ind i kringelkrogene, er der et utal af bud. Denne kunstner gemmer på lag af historiske begivenheder samt hverdagsfortællinger i sig med klare holdninger til det at være kunstner. Sidst, men ikke mindst, kan titlen dække over hans bredde, især i udstillingens scenografi, der spænder over diverse medier såsom maleri, over foto til installation. I et kalejdoskop af farver og stemninger dukker formater op, der bevæger sig helt op størrelsen af murmalerier. Her kan tankerne søge hen til mexicanske politiske murmalere til en nyere socialbevidst kunstner som Nadia Plesner. ”Stuff” kan ligeledes dække over verdenshistorien med alle dertilhørende sløringer.

Marshall er en kunstner, der ønsker at kommunikere. Han vil uden omsvøb skitsere en kunst, der taler på vegne af afroamerikansk, og hvis oprindelse er en direkte kilde fra det allerinderste. Marshall har uden tvivl lagret historiens begivenheder i sig – født samme år og sted som borgerrettighedsbevægelsen i Alabama.

Værkerne bærer stærke undertoner af politisk kunst, men ubetvivleligt også af, og ikke at forglemme, alt det ”Stuff”, som livet nu engang rummer. Overordnet set tegner Marshall et modarkiv til det vakuum, han mener, at kunsthistorien lider under ved ikke at repræsentere et større udsnit af ikke kun hvid vestlig kunst. Han ønsker en kunst, der tager socialt ansvar og respekterer verdens forskelligheder. Hans palet har spor i sig, men forsøger at forløses i glimt fra egne indre opdagelser og nye forbindelser. Ligeledes er de mennesker, han møder, en rig inspirationskilde. Det handler ikke om at blive en kendt feteret kunstner, men om at være ærlig. At ville noget er at arbejde hårdt for at bane vejen som identitetsskaber i en kunst med liv og nerve, hvor man som besøgende med et maleri tænker på den symbolladede Frida Kahlo eller på historiefortællende Yinka Shonibare, men også Edward Hoppers hverdagssituationer, som udspiller sig med en luftighed i maleriet ”7 a.m. Sunday Morning”, der i myriader af regnbuefarver spreder sig ud som en drøm og iblander sig magisk himlens fugle og noder midt i storbyen. Hans kunst er fuld af instrumenter fra det universelle til klare konstruktioner, fra kitsch til mytologi, men omend hans kunst åbner op for opløftende hverdagsfølelser eller mere barske sider, så gøres det med ægthed.

Charlottenborg
Nyhavn 2, København K
Frem til 4. maj
Artikel fra: Nr. 04 / 2014 – April / Maj