Karin Lind

19. Oct 2016

Nomineret af Katrine Kampe
mag.art, overinspektør, Kunstmuseet Brundlund Slot

Karin Lind arbejder med installationer, skulpturer og tegninger og fastfryser en visuel poesi i sine værker. Hendes kunstværker er ofte formet i forhold til et givent rum, hvor fokus er sat på fravær af materialitet. Med helt specielle minimalistiske greb laver Karin Lind nye fortællinger ud af kendte materialer og former, og fabulerer blandt andet over begreber som væren og ikke væren, over fravær og nærvær og over tomrummets og mellemrummets tegn og betydning. Karin Lind benytter sig af geometrien på en helt særlig måde og finder sine motiver i matematikkens regelsæt af mønstre i mængder, strukturer af linjer, akser og rum.

I mange af Karin Linds værker er der arbejdet med rum udenfor og indenfor på samme tid, ligesom hun arbejder med forskydninger i størrelsesforhold. Her bliver gennembrud og skiftende proportioner centrum for de visuelle undersøgelser, der altid er skabt med præcision og omhu med detaljen.

I flere værker har Karin Lind konstrueret et omrids af noget, idet der optræder et tomrum fyldt med luft eller ingenting. Derved får kunstneren synliggjort det fraværende eller det, som ikke er, og får samtidig vendt op og ned på forholdet mellem genstandenes oprindelige massive tyngde og værkernes aktuelle lethed. I denne sammenhæng flytter hun fokus fra genstandene til det, som er uden om dem, og undersøger, hvor langt hun kan komme ned i materialet, uden at det hele falder fra hinanden. Værket er i et spændingsfelt mellem objektet og betragteren.

Karin Linds værker fra 2015 og 2016 er bemærkelsesværdige, stærke og tankevækkende og derfor er hun en oplagt kandidat til kunstpris 2016.