INTRUDERS

26. Apr 2017

Af Brynhild Bøtker Eriksen
brynhilderiksen@hotmail.com

OFF ROAD
Som del af den midt- og vestjyske kulturfestival OFF ROAD, som handler om kunst og kultur i forladte huse er KUNSTPAKHUSET i Ikast og Gavlmaleriforeningen MUREN i Brande gået sammen om at realisere deres fælles ”Forladte Huse” projekt i perioden 12.4. – 07. 05.2017.

Forladt og øde
Til projektet har de to samarbejdspartnere udset sig en forladt bygning af ganske særlig observans – det tidligere rensningsanlæg, som har ligget forladt, øde og ubenyttet hen i flere årtier, og som p.t. anvendes af Ikast- Brande Kommunes entreprenørafdeling til opmagasinering af maskiner og diverse skrammel udover de sten og skærver, som i sin tid var en væsentlig del af rensningsanlægget.

Duo Demonas lyd- og lysinstallation
Imponerende, at man havde øje for for de muligheder det gamle renseanlæg bød på, når det blev tømt for alt det gennem årene opsamlede uæstetiske skrammel. Renseanlæggets runde form, dets kuplede loft og dets små ”stjernelignende” ovenlysvinduer skaber i sig selv et særegent arkitektonisk rum for Duo Demonas lyd- og lys-installation ’Intruders’. Duoen har taget fat i og har ladet sig inspirere af rummets magi; de har installeret en 12 kanalshøjtalerinstallation samt lys og ”iscenesættelse” af højtalerne.

”En installation, som forholder sig til det rum, den befinder sig i”
I deres projektbeskrivel-se hedder det, at der er tale om ”en installation, som forholder sig til det rum den befinder sig i”.  Både i form af den lyd højtalerne afspiller, men også i form af den måde højtalerne ved deres udseende får rummet til at fremstå, har de fremhævet den stemning af forladthed, som rummet indeholder samtidig med at publikum på en måde oplever rummet med lyd og lys.

De har dekoreret/beklædt højtalerne, så de forholder sig til det rum de er placeret i – nemlig et forladt rum, som udtrykker en vis grad af forfald. Herunder har de ladet sig inspirere af drypstensgrotter.Højtalerne er monteret på forskellige stativer for at få dem op i højden, hvilket giver dem en mere skulpturel karakter samt den bedste lyd. Højtalerne er eksempelvis dekoreret med beton, gips, voks, glas, papmache, keramik, stearin, hønsenet, latex.”

Et fremtidsprojekt?
Når publikum i dag, hvor projektet står færdigt, træder ind i den enorme runde hal og møder lyd lys og højtalerinstallationer, kan man kun blive imponeret over, at et sådant magisk sted findes, og at man ganske har mulighed for at lade sig fortrylle og mystificere af lyd og lys.

Hvor dejligt, hvis rette vedkommende havde øjnene åbne for, hvilket skønt miljø, der gemmer sig i det tidligere renseanlægs magiske arkitektoniske ramme og funktion ved åen i det tilgroede buskads i udkanten af Brande og kunne finde midler til at udnytte det fremover.


Brande tidligere renseanlæg
Ågade, Brande
Frem til 7. maj