I myternes spejl

22. Feb 2010

Af Mia Kobbernagel

….er titlen Arne Haugen Sørensens udstilling på Nivaagaard. Og sandelig oplever man at komme på vandring i vestlig kulturs grundelementer. Værkerne på udstillingen har så godt som alle et mytisk, et kristent eller et dyrisk tema. Det er dog ikke temaerne i sig selv, der er det vigtige, men historierne og filosofien bag dem, og hvordan de har påvirket menneskene og deres kultur op gennem tiden.
I 1983 fik Arne Haugen Hansen sin første officielle kirkeopgave til Immanuelskirken i Kolding. En stor glasmosaik forestillende opstandelsen til vinduet over alteret. I arbejdet med denne, og en lang række andre kirkeopgaver sidenhen, blev Arne Haugen Hansen grebet af bibelens historier. Ikke den religiøse kant, men som en fælles referenceramme langt tilbage til andre malere, der var inspireret af de samme historier. Gennem tiden er historierne blevet vinklet forskelligt, men selve kernen er forblevet den samme. Hvordan føles det at blive fordrevet, at miste sin søn, at skulle ofre sit barn, at gå døden i møde? I de grove penselstrøg og kraftige farver formår Arne Haugen Sørensen at vise netop disse følelser, så enhver kan forstå det. Fordrivelsen, Abraham og Isak, Den sidste nadver – det er gamle historier, og dog så skræmmende aktuelle hvis man tænker dem om til nutid. På billedet (se illustration) af Abraham og Isak ses tydeligt Abrahams pinsler over at skulle ofre sin søn, sit eget hjerteblod, og hvordan han på en gang både viser lydighed og offervilje og gør alt for at beskytte Isak mod det forestående drab.
Set i den kontekst er der, også her, en sammenhæng til de mytologiske værker, der handler om Leda og svanen. Indgangsvinklen er en anden og alligevel! Her er det overguden Zeus med sin evne til at forvandle sig til et andet væsen, der narrer og forfører den smukke dronning Leda. Især ét billede er specielt ved, at Leda tilsyneladende vælger at vende Zeus ryggen alle hans talenter til trods. Meget tankevækkende. Jeg kan ikke lade være med at få en skarp association til den magt vore dages reklamebranche har over (især) unge kvinders liv og helbred. Hvor svært det er, for ikke at sige nærmest umuligt, ikke at lade sig påvirke. Man oplever vigtigheden af at kende sin egen historie og kulturelle baggrund, for at kunne sætte nutiden i relief. Arne Haugen Sørensen fortæller i et interview (ref.: udstillingskatalog), at han som regel maler på mange billeder ad gangen, idet han i trangen efter at få alle de gode intentioner ned på et billede fik malet dette ene billede synder og sammen. Og sådan er det altså, når man har meget på hjerte! Og sådan er det også, man som beskuer mødes med billederne. En sag kan ses fra mange sider, både op gennem tiden og nu og her. Det er opløftende at opleve sig inddraget i samtalen med en kunstner, der har så meget at give.

Nivaagaards Malerisamling
Gl. Strandvej 2, Nivå
Frem til den 30. maj

Artikel fra: Nr. 02 / 2010 – Feb / marts