Johannes Larsen - Flyvende gæs. 1920. Blæk på papir.

”TÆT PÅ”, værker på papir fra Faaborg Museums samling

Af Jens Rolighed - 20. Nov 2021

Faaborg Museum er kendetegnet ved, at det har en stor, unik samling af kunstnere, som er født og opvokset på Sydfyn og ved Kerteminde. De blev ofte kaldt ”Bondemalerne”, fordi de fandt deres motiver i det nære miljø, hos familien, blandt vennerne og i naturen. Museet har en stor fast samling, som viser, hvordan disse kunstnere i oliemalerier var med til at give liv til det lokale og helt almindelige liv, men nu præsenteres en stor særudstilling med værker på papir. Der er hurtige skitser og forlæg til malerier, der er studier fra tiden på Zahrtmanns Tegneskole, som mange af kunstnerne kom på, der er akvareller og fine grafiske værker, enten som træsnit eller raderinger.

Tæt på

Nogle af skitserne er ganske små, men viser ved deres størrelse, at det netop er hurtige skitser, som er meget umiddelbare.

I udstillingslokalerne ligger der A4 store forstørrelsesglas, så man kan komme helt tæt på og studere det fine arbejde med først og fremmest stregen, når det er skitser med blyant, kul, tusch eller blæk. I ”Flyvende gæs” ses Johannes Larsens fine evne til at skildre fugle med få enkle streger og hans interesse for at fange fuglens karakteristiske bevægelsesmønstre.

Peter Tom-Petersen – Kvinder, der plukker humle. 1894.

Helt anderledes er Peter Tom-Petersens blyantstegninger.

Tom-Petersen er ikke en af de mest kendte af Fynbomalerne. Han var alligevel en central figur i kredsen og var med helt fra begyndelsen af tilblivelsen af samlingen af værker på museet. Hans tegninger og malerier kan godt have et konservativt præg, fordi han ikke eksperimenterer så meget, men hans blyantstegning med kvinderne, der plukker humle, afslører en elegant brug af blyanten til at fremhæve vigtige dele af stemningen, når han fremhæver lys/mørke kontraster. Den fine cirkelkomposition understreges ved, at det, der er uden for cirklen, kun antydes med få streger.

Fritz Syberg – Interiør med kunstnerens hustru ved tegnebrættet. 1904.

Akvarellen

Fritz Syberg er en af de meget produktive fynboer. På udstillingen er der hurtige blyantstegninger, akvareller, træsnit og mere gennemarbejdede kompositioner.

I akvarellen, hvor han også bruger tusch, ser vi hans hustru, Anna Syberg, som er en af museets helt centrale kunstnere. Hun malede udelukkende på papir og sad ofte indenfor og malede blomstermotiver. Sybergs akvarel af sin hustru er næsten en metafortælling, fordi museet også har akvareller af Anna Syberg, hvor de blomster, hun netop er ved at skitsere, er motivet. Denne akvarel er meget gennemarbejdet med flittig brug af tuschpennen, men i andre af udstillingens akvareller er han langt friere i sin brug akvarelpenslen.

I det hele taget er der nogle meget spændende akvareller, som viser andre, mere eksperimenterende sider hos kunstnerne. For eksempel er det ret spændende at se Peter Hansens akvareludkast til sit kendte maleri, Legende børn, Enghave Plads.

Værk til værk

Når man besøger Faaborg Museum går man først igennem den mere eller mindre permanente samling af Fynboernes oliemalerier, men man kan ikke lade være med at blive lidt fascineret af, at særudstillingen nu kan understøtte og vise de ideer og tanker, som kunstnerne har gjort sig i processen mod det endelige maleri.

Eksempelvis har Peter Hansen i særudstillingen flere hurtige skitser med tusch på papir, som illustrerer kunstnerens store interesse i skildringen af bondens arbejde med pløjning. Hans oliemaleri, ”Pløjemanden vender”, er en af museets perler.

Man kan godt være i tvivl om, hvornår et værk er et værk. På denne udstilling er mange af skitserne og forlæggene til senere, mere kendte værker i sig selv små mesterværker i den proces, der leder frem til slutprodukterne. Udstillingen giver os en sjælden mulighed for at komme ind i kunstnernes maskinrum, fordi skitserne qua sine skrøbeligheder næsten altid ligger i magasiner gemt langt væk fra lys- og luftpåvirkninger.

Faaborg Museum
Grønnegade 74, Faaborg
Frem til 9. januar 2022

Artikel fra: Nr. 10 / 2021 – November / December