Et modellerbord - hvor gæsterne inviteres til at forme i ler ... et eksempel på nogle af de mange spændende ting der sker i haven i forbindelse med Bjørn Nørgaard udstillingen. Foto: Jan Borst.

Bjørn Nørgaard sætter fokus på arkitektur på Munkeruphus

Af Lis Engel - 29. May 2021

Huse er de mest udbredte monumenter

Munkeruphus viser i samarbejde med kunstneren Bjørn Nørgaard og Louisiana Channel en utroligt smuk og spændende udstilling, som sætter fokus på Bjørn Nørgaards radikale arbejde med arkitektur, rum og kvaliteter i denne exceptionelle soloudstilling, som har titlen “huse er de mest udbredte monumenter”.

Det er en fantastisk udstilling, som sætter fokus på kvaliteter i det mennesker skaber og omgiver sig med. Det rejser på en visionær måde en række altid aktuelle spørgsmål: Hvad er kvalitet i arkitektur? i kunst? Hvad er kvalitet set i et langt perspektiv? Hvad betyder huset som monument og kropsligt landskab for oplevelser af ”et godt sted at være”

Forarbejde til Bispebjerg Bakke. Foto: David Stjernholm.

Det skabende princip – kunstens mulighed og betydning

Bjørn Nørgaard var fra 1985-1994 professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi og er medlem af Kulturkanonens udvalg for billedkunst. har har i hele sit kunstneriske virke, både i ord og handling stillet spørgsmål til kunstens rolle og særlige betydning og mulighed for at gøre en forskel og han benytter bla skulpturen og som et eksempel på ”det formbare princip” – det der kendetegner er, at ler, gips og voks kan formes – at det kan bruges til at skabe en vision og eksperimentere med praksis både som fysisk-æstetisk form men samtidigt også som noget, der kan inspirere til nye muligheder og dermed også inspirere til ny social mulighed. Det altafgørende er hvilke værdier , der styrer vores valg. Bjørn Nørgaards vision er, at det skabende princip bliver styrende og ikke den økonomiske gevinst. I hans forståelse af kunsten og kunstnernes betydning skulle de aktivt arbejde ud fra en målsætning om at eksperimentere og være et eksempel på de muligheder der åbnes for i et fælles og skabende liv – og dermed være både en aktiv inspiration og konkret eksperimenterende med arkitektur og livsformer som en åbning mod nye muligheder.

Visioner om det gode liv

Det hans mange visionære værker viser er at menneskets oplevelse og muligheder er vævet tæt sammen med de rum og de materialer vi omgives af. Netop derfor er huset et afgørende kunstnerisk projekt, som kan gøre en uendelig forskel for menneskers oplevelse og muligheder for at leve og opleve en helhed af rum, materialer, bevægelse og form, som inviterer til mere bevægelse, samvær og kreativitet. Der er mindst to store overordnede målsætninger i Bjørn Nørgaards visioner om boliger til mennesker. ”Oplevet og sanset kvalitet er flerdimensionelt og skal forstås i et langt tidsperspektiv?” hvad der forekommer dyrt i det korte perspektiv, viser sig ofte at være både det bedste og det billigste i det lange perspektiv.

Thors Tårn – realiseret arkitekturprojekt af Bjørn Nørgaard. Foto: af Jan Borst.

En skattekiste af muligheder

Udstillingen viser skitser, modeller, film og fotos fra nogle af Bjørn Nørgaards mange arbejder med arkitekturen.
Bl.a. hans performative foredrag om arkitektur, hans deltagelse i sociale bo- og byggeaktioner i 1960’erne og 70’erne, byggeworkshop med 500 skolebørn i 1981, et udvalg af bygningsintegrerede udsmykningsopgaver og endelig eksempler på nogle af kunstnerens konkrete byggeprojekter, herunder den prisbelønnede boligbebyggelse Bispebjerg Bakke.

Hvis Bjørn Nørgaards vision om huse blev virkeliggjort som boliger til almindelige mennesker, ville det skabe en radikal mulighed for at opleve hvad kvalitet i rum og bygninger kan betyde for ”det gode liv”.

Hvad er så ”et rart sted at være?”

Hvad er det rart at opholde sig i? Hvordan mærker vi det? Hvad betyder virkeligt noget for at mennesker føler at det er et rart sted at være?

Vi er kropsligt forankrede og sanser et sted på mange måder – både farvet af hvad vi kender, af den kultur og de normer , der hersker, men også inspireret af andre måder og andre kulturer. Rejser indgår som en aktiv dimension i Bjørn Nørgaards meget sanselige arkitektur.

Fornemmelsen for det levende materiale, den organiske bevægelse, det lange tidsperspektiv, betydningen af samhørighed og kontakt med omgivelserne. Og den særlige kvalitet at et sted er forbundet med oplevelsen af de lyde og de stilheder, det lys, de linjer som form skaber i en landskab, der konkret inviterer –åbner og skjuler – lokker os til at gå på opdagelse. Derfor er formen og materialerne og farverne en afgørende for oplevelsen af et steds særlige muligheder og atmosfære – alt sammen af afgørende betydning for sansningen af kvalitet – af ”her er dejligt at være”.

Husets form væver sig ind i landskabets særlige muligheder og skaber også aktivt særlige bevægelsesmuligheder, ligesom valget af materialer både har betydning for bæredygtighed og holdbarhed men også for den totale sanselige musik som et hus og et sted udgør. Huse er jo oftest bygget af sten og træ og i tæt kontakt med natur er de mest almindelige og derfor også betydningsfulde monumenter, der kræver at vi vi burde tænke meget mere over dem.

Forslag til arkitekt konkurrencen Bedre Billigere Boliger Køge. Foto: David Stjernholm.

Interview på Louisiana channel

Se det spændende interview med Bjørn Nørgaard, hvor han fortæller om nogle af sine tanker om skulpturens betydning og det enkle udsagn at ” et hus er et monument” – og at de huse vi bygger har den allerstørste betydning for menneskers liv og lykke. I interviewet fortæller Bjørn Nørgaard om sin tidlige ungdom og sine erfaringer fra 50´erne af generel materiel fattigdom, som også rummer kvaliteter som en tæt kontakt med jord, planter og materialer som sten og træ og en erfaring af, hvordan huse og omgivelser udgør en sammenvævet organisk organisme – et felt af rum, der på en gang er åbne og frit tilgængelige for bevægelser ud og ind og dermed både er og inviterer til tæt kontakt, kommunikation og komplekse rytmer i oplevelsen af rummets betydninger. Udstillingen kan opleves fra maj til midten af august og ledsages af offentlige begivenheder som arkitektur-ture, omvisninger og samtaler med kunstneren, der tilsammen vil danne afsæt for en debat og dialog om arkitekturens rolle i dag og nye måder at bo, bygge og leve sammen på.

Se mere på https://munkeruphus.dk

Munkeruphus
Munkerup Strandvej 78, Dronningmølle
Frem til 14. august

Forslag til Kærlighedspavillonen i Farum Bypark. Kærlighedspavillonen er realiseret, dog ikke efter denne model. Foto: Jan Borst.
Artikel fra: Nr. 05 / 2021 – Maj / Juni