Henrik Pontoppidan: En Vinterrejse

Af Pia Stuer Lauridsen - 18. Jan 2019

Illustreret af Thormod Kidde

Lad mig allerførst gøre læseren opmærksom på, at det ikke er en nyudgivelse, som dette indlæg drejer om.

Sin aktualitet har emnet udelukkende qua den i tiden værende fornyede interesse for Henrik Pontoppidans forfatterskab. Denne lille perle af en bog faldt jeg derfor over i samme anledning. Den var fundet frem af bibliotekets dunkle gemmer, støvet af og sat frem som anbefalet juleferie-læsning. Og det var ikke en dårlig anbefaling !

Det er imidlertid ikke det tekstmæssige, men derimod det illustrative stof, som jeg vil pege på. Gjort af én af vore fornemme, men efterhånden glemte og oversete illustratorer, Thormod Kidde. Og ja, navnet Kidde lyder bekendt, vi kommer uvilkårligt til at tænke på Rune T. Kidde, og Thormod er da også hans fædrene ophav.

Thormod Kidde (1925-1996), maler og grafiker, gift med keramikeren Ragnhild Kidde, har især gjort sig gældende som bogillustrator og bladtegner: Aarhuus Stiftstid. (1948-1970); Fyns Stiftstid. (1949-65); Fyns Tid. (1950-70); Aalborg Stiftstid. (1960)og Berl. Tid. (1964-1967).

En Vinterrejse er en slags fiktiv rejsebog, som tager os med fra Bergen til Nordkap, i rutebåd og med hestevogn. Bogen er trykt efter førsteudgaven fra 1920 og gennemillustreret af Thormod Kidde i 1982.

I det sort hvide univers´udtrykskraft skildrer han de rolige, øde og stemningsmættede arktiske landskaber og majestætisk vinterklædte bjerge op imod mørke vinterhimle. Med en levende og blød kulstreg, i enkelte tegninger i kombination med sort tuschlavering. Helt fascinerende er hans udvidede brug af kulmediet, som han bemestrer på uoverstruffen sikker måde. Hvor fingeren både kan bruges til at trække kulstøvet langt ud og prikke op med fingerprægninger , som levendegører klippeformationerne og rutebådens skyggespil henover det rolige vandspejl. Et lille bitte skib på den store isfjord. Og helt vidunderligt i bevægelsestegningerne af den lille fjordhest, der kæmper sig bravt igennem snemasserne, og set fra slædeførerens perspektiv, oppefra.

Det er både spændende læsning og mesterlige ilustrationer, som det er værd at stifte bekendtskab med, måske for første gang (?) eller at gense.