Havsteen-Mikkelsen 100 år

13. Nov 2012

Af Randi Ottosen
randi@o2sn.dk

I anledning af 100-året for Sven Havsteen-Mikkelsens (SHM) fødsel har en lang række museer og udstillingssteder ønsket at vise spændvidden i SHM’s kunstneriske livsværk. Det er Schäffergården, Søbygård/Ærø Museum, Nivågaards MALERISAMLING, Oluf Høst museet og Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.

I september åbnede udstillingen i denne serie på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig med titlen: ”Et glimt af evigheden”.

Havsteen
SHM voksede op som stedsøn af polarfareren Ejnar Mikkel-sen. Både fra denne og fra hans islandske mødrene slægt var der nære forbindelser til det nordatlantiske. Forældrenes gode ven Oluf Høst var også med til at styrke den unge Svens interesse for kunsten. Ejnar Mikkelsen gjorde et ihærdigt forsøg på at få den unge mand på andre tanker end det med kunsten. Han tog Sven med til Færøerne på den hvalfangerstation, hvor han var direktør i to år. Opholdet havde dog den helt modsatte virkning på SHM.

Flere kalder Færøerne for SHMs kunstneriske fædreland. Han blev gribende optaget af den færøske natur og dens befolkning. Det blev til en motivverden, som han bestandig dykkede ned i. Efter to læreår hos Georg Jensen som sølvsmed, afbrød han uddannelsen i 1930 og drog med barndomsvennen Victor Brockdorff til Kerte-minde for at opsøge Fritz Syberg og Johannes Larsen: Kursen var sat: En kunstner var på vej!

Havsteen og kirkekunsten
SHM betegnes med sine udsmykninger af mere end 70 kirker i Skandinavien, som én af de største danske moderne kirkekunstnere. I årene fra 1956-1999 malede han ad-skillige altertavler, skabte glasmalerier, skulpturer og tekstilkunst til kirkerne og farvesatte flere kirkerum.
SHM havde en forkærlighed for en lang række bibelske motiver. Disse gentog han gang på gang i hele livet. Han kredser om Jesu lidelseshistorie, Jesu fødsel og korsvandringen. I disse værker lægger SHM sig i forlængelse af en særlig nordisk ekspressiv tradition. Han prøver med et kraftfuldt følelsesmæssigt udtryk at indfange kristendommens gentagende tilstedeværelse i menneskelivet. Hans værker er skulpturelt forenklede. Han mestrer korsfæstelsen i stærke penselstrøg, så man næsten kan tage korset ud.
Gennem værkerne på udstillingen i Lemvig kan man dykke ned i alle disse temaer.
Jeg savnede dog en oversigt over de udstillede værker, som man kunne gå rundt med i hånden.

Bogen: ”Havsteen”
Bogen: ”Havsteen” er et must for alle. Ikke blot med hensyn til de kristne motiver, men en pragtfuld og væsentlig bog om en betydelig dansk kunstners livsværk.
Nyd denne bog! En stor tak sendes hermed til de forskellige fonde, der har ydet økonomisk støtte hertil og til udstillingerne rundt om i landet.


Museet for Religiøs Kunst
Strandvejen 13, Lemvig
Frem til den 20. januar 2013
Artikel fra: Nr. 10 / 2012 – Nov. / Dec.