HAVET

20. Mar 2017

På Vesthimmerlands Museum viser Martin Bigum 11 værker i varierende størrelse i museets store sal, de fleste af dem som fortolkninger over J.F. Willumsens malerier.

Af Pier Maria Andersen
maria1231@outlook.dk

Vi kender Martin Bigum fra hans deltagelse i DRKs kunstquiz med Adrian Hughes som vært. Martin Bigum fik sit gennembrud på kunstscenen med den kutteklædte ART-figur, som undersøger kunsten som fænomen.
Man kan på udstillingen på Vesthimmerlands Museum se, at Martin Bigum fortsat er en ynder af den genkendelige tegneserieagtige stil. Især i parafraserne over J.F. Wil-lumsens værker ses, at han er meget optaget af stregen. Figurerne er trukket skarpt op og den måde, de optræder i billederne på er ud af samme univers. Dog er han gået et skridt videre, for der er i billederne tale om abstraktioner, der giver billederne større kunstnerisk tyngde.

Et farvestrålende fladt look
I udstillingens nok smukkeste billede ”The Father” 2015 ses fx faderen (tv) som en smuk oval form fyldt med diagonale farvestriber. Han griber ud mod noget, der kunne være et af børnene (th). Hun virker angstfuld med mørke øjne, og faderens og pigens hænder når da heller ikke sammen. De to figurer har en skarp diagonallinje til venstre i billedet, men bliver holdt på plads af et til barn, der har en skarp skrå vinkel mod højre.
Selv om Martin Bigum har arbejdet på ugrunderet lærred, virker billederne meget stærke og farverige, dog uden de symbolladede og ekspressive virk-ninger, vi kender Willumsen for. Især de hvide buede linjer træder frem og skal nok ses som markører for bølger. Man kan ikke indleve sig på samme måde som i Willumsens billeder, for selv om Bigum har lavet nogle af de samme perspektivvirk-ninger, som vi kender fra Willumsen, hvor man ser figurer skråt nedefra i frøperspektiv og flyvende ud i himmelrummet eller ind i dybe grotter, virker billederne alligevel flade. Det skyldes muligvis, at Bigum – som en ægte repræsentant for kunsten i dag – har brudt billedfladerne op i facetter, så frit svævende elementer blandes godt og grundigt med hinanden. Så de specielle perspektiver, kraftigt farvevalg, det ugrunderede lærred og facetvirkningen samt den kraftige dynamik, der ligger i de kompositoriske virkemidler er træk, som gør Martin Bigum til en stærk brik i det kunstneriske udtryk, som fylder så meget i dag.

Et billede der kigger
Det største billede i den store sal er ”Abrupt (constant) 2014”. To skikkelser holder et virvar af opsplittede elementer på plads. Skikkelsen til venstre er malet helt ud – der er kød og tøj på personen – mens skikkelsen til højre er markeret i skabelonform. Midt i alt virvaret og facetterne i billedets midte ses et øje – så billedet har et øje, der beskuer os.
Man må sige, at museets store sal er den mest gennemførte med de mange parafraser over Willumsen værker, hvor billederne i den lille sal falder lidt fra hinanden. Fx kan det nok ses som interessant med de mindre naturlandskaber fra Svinkløv, men det er ligesom rytmen – både stil- og størrelsesmæssigt – brydes. Billedet ”The Ocean” er heller ikke et af Bigums bedste. Så den store sal er uden tvivl den, der springer mest i øjnene.


Vesthimmerlands Museum
Søndergade 44, Aars
Frem til 30. april 
Artikel fra: Nr. 03 / 2017 – Marts / April