Gunnar Hossy

23. May 2011

Af John Poulsen

I årene 1950 og 60 var Gunnar Hossy (1925-90) en kendt grafiker og billedhugger, men i dag er det de færreste, der kender ham. Nu trækkes han imidlertid velfortjent frem af glemslen med to udstillinger med arbejder på papir, en mindre på Arbejdermuseet og en større på Vejle Kunst-museum. Begge bygger på donationer fra kunstnerens enearving, maleren Peter Stuhr, som var elev og ven af Hossy. Samtidig med åbningen af udstillingerne udkom North Art Magazine med artikler af bl.a. Inge Dybro og Else Marie Bukdahl, som giver et nuanceret billede af mennesket og kunstneren Gunnar Hossy.

Gunnar Hossy blev uddannet som billedhugger på kunstakademiet (1947-52), og havde sin debut på Charlottenborgs Forårsud-stilling i 1948. På akademiet fulgte han Aksel Jørgensens forelæsninger, og det kom til at præge ham. ”Han lærte mig bl.a., at realisme er at bekende sig til alt levende under alle forhold og navnlig en ubegrænset sympati for mennesker – også i dets fulde nedværdigelse. Denne viden blev for mig en meget væsen-tlig og igangsættende faktor”, udtalte Hossy i et interview. Som grafiker var han selvlært og hentede stor inspiration hos Käthe Kollwitz, hvilket afspejler sig i hans arbejder. Den hårde opvækst, hvor han på forskellige børnehjem op-levede den menneskelige fornedrelse, har sat sig spor i hans kunst, der bæres frem af et grundlæggende socialt og politisk engagement. I 50’-erne lavede han grafik til tidsskriftet Dialog og, det var ikke tilfældigt, at han med sin sociale og realistiske kunst først var gæst og senere blev medlem af kunstnersammenslutningen Kammeraterne.
Mens mennesket stod i centrum i 50’erne i grafikken, var det dyremotiverne, der tog over i 60’ernes skulpturer, som desværre ikke kan ses på udstillingerne. I et interview i Land og Folk i 1963 forklarede han det med at ”i mine dyremotiver søger jeg at skildre noget af det, der i dag for mig er så altafgørende. Alle dyrene falder, men de kommer op igen. Det, jeg skildrer, er det øjeblik, som situationen byder én. Jeg prøver at skildre dyrenes lidelse således, at den stilles synonym med menneskets.”
Hossy kunne ikke leve af sin kunst alene, så derfor underviste han fra 1972 til 89 på Skolen for Brugskunst, hvor han var en populær lærer, som tit havde besøg af sine elever i atelieret i Bred-gade, hvilket nogle af dem fortæller levende om i North-Art Magazine.
Arbejdermuseet ”Lys på sortekunst: Grafikeren Gunnar Hossy”.
Vejle Kunstmuseum ”Gunnar Hossy på papir”.
North-Art Magazine nr. 124: Gunnar Hossy. Pris 69 kr.

Arbejdermuseet
Rømersgade 22, København K
Frem til den 13. juni

Vejle Kunstmuseum
Flegborg 16, Vejle
Frem til den 13. juni 

Artikel fra: Nr. 05 / 2011 – Maj / juni