Grænseløs humor

23. Jun 2016

Af Finn Hagen Madsen
finn@studio8.dk

Denne udstilling vil tematisere grænserne for humor. Hvad kan man tegne og beskæftige sig med, må man tegne alt? Umiddelbart vil mange sige ja, men det bliver let det nemme svar. I forbindelse med muhammedkrisen, følte de fleste ikke nogen trang til at håne islam som religion, men måtte alligevel se sig som indirekte involveret i den efterfølgende konflikt. Her balancerede debatten mellem ytringsfrihed og grænser for provokation, ret til blasfemi og mange andre afklaringer. Udstillingen på StormP museet tager fat på en del af de emner.
Der bliver præsenteret en fint udvalg af nogle af de bedste danske og udenlandske tegnere. Her er platte tegninger der vil provokere for enhver pris, mens andre er raffinerede og utroligt morsomme. Store og alvorlige konflikter skildres i en humoristisk form, mange helt forskellige emner som fattigdom, ligusterfascisme, forurening, ansvar, grænser, trykkefrihed gøres med humoren lidt mere udholdelige. Humor siges at være en vej til at leve med uovervindelige problemer, ikke alle problemerne på udstillingen er uovervindelige, men synet på dem bliver forfriskende tvistet.

Satire til tiden
”Grænseløs humor” hedder udstillingen, og har undertitlen “Med-borgerskab set gennem humor og satire” og den gaber over mange og store begreber. Den tager grundigt fat i en masse væsentlige problemer, men det bliver også dens svaghed. Det bliver anstrengende at se så mange store emner behandlet på én gang, måske fordi vi simpelthen ikke kan fordøje så meget humor. Eller også er det noget så basalt som manglende timing, de instruktive tekster, der binder de enkelte tegninger sammen kommer til at tage lidt luften ud af budskaberne.
Robert Storm Petersen var en stor dansk satiriker og mange af hans ting kan stadig more os. Dele af hans produktion har dog overskredet datomærkningen for de høre en bestemt tid til. I en del af den aktuelle udstillings tegninger, er der den samme problematik. Tegninger kommenterer noget der er meget specifikt i tid og sted og mister derfor let deres appel til den beskuer der lige dumper ind.
Se udstillingen for sine gode eksempler af humor og satire, hvor nogle af dem er rene mesterværker i sin kategori.

Storm P Museet
Frederiksberg Runddel
Frem til 18. september
Artikel fra: Nr. 06 / 2016 – Juni / Aug.