Peter Harmansson - Litografi.

GRAAL – GRAT

Af Helle Jessen - 3. Oct 2022

GRAAL – GRAT – En grat betegner et rids i en plade, som det f.eks. er tilfældet inden for dybtryk og koldnålsradering.

Indenfor glasteknikken Graal arbejdes der med flere lag farvet glas, hvorigennem der slibes og/eller graveres og sandblæses, så underliggende glaslag blotlægges. Senere kan emnet pålægges farvet glas. Sluttelig overtrækkes det med et glasklart lag, hvorefter det formgives gennem pustning og konstant slyngning.

Sidste år dannede glasværkstedet og Grafisk Værksted på Holmegaard Værk ramme om et projekt, som gik ud på at lade to kunstnere undersøge, hvordan grafikkens og glaskunstens metoder kunne inspirere hinanden.

Nu viser GrafikGalleriet så resultaterne af en meget intens uge, hvor grafiker Anders Aarvik fik udført et par glasvaser i Graalteknikken og Glaskunstner Peter Hermansson kastede sig over de grafiske muligheder.

Anders Aarvik – Grafik.

Begge viser også eksempler på den teknik, som de almindeligvis udtrykker sig i. Det giver beskueren mulighed for at iagttage forskellen på hvornår en kunstner suverænt bemestrer en teknik, og hvornår der er tale om eksperimenter og undersøgelse af en tekniks muligheder. Dejligt var det opleve Peter Hermanssons seneste værker, der både omfatter en meget stor vase og fire mindre miniature.

Begge kunstnere formår at fastholde deres personlige udtryk i eksperimenterne, og man er ikke i tvivl om, hvem, der har udført hvad.

I de tilstødende lokaler kan man se udstillingen med grafikerne Anne Birthe Hove og Eli Ponsaing, hvor førstnævntes værker – ejet af Kunstmuseet i Nuuk – nu (med nogen forsinkelse) er ankommet til Danmark, og ophængt som planlagt.

GrafikGalleriet
Glasværksvej 70, Holmegaard
Frem til 24. oktober