GO BACK

13. Mar 2014

Af Brynhild Bøtker Eriksen
brynhilderiksen@hotmail.com

Jesper Christiansens udstilling GO BACK, som har været vist på BRANDTS i Odense er nu aktuel på Holstebro Kunstmuseum. Det er en tilbageskuende udstilling med det mål at fremvise de faser, som Jesper Christiansens kunst har gennemløbet i de forgangne 30 år. Som udstillingstitlen opfordrer til, kan man fra Jesper Christiansens nyeste værker i den store udstillingssal i den nye Færchfløj bevæge sig rundt i den omfattende udstilling og ende i underetagen, hvor bl.a. Jespers tidligste værker er udstillet. Værker, som f.eks. hans minimalistisk inspirerede stolemalerier og de pastose oliemalerier fra midtfirserne, som adskiller sig overraskende meget fra de store nutidige akrylmalerier.
0Der er utroligt mange detaljer og referencer at studere/fordybe sig i i Jesper Christiansens seneste malerier, og mange spørgsmål trænger sig på: Hvordan bærer han sig ad med at male så detaljeret og transparent med akrylmaling? Tegner han skitser til de kompliceret opbyggede kortlignende rum? Er han inspireret af Manet og Goya?
Mange af hans seneste malerier forestiller rum – rum i huse, rum i landskaber, narrative rum. Ganske interessant er det, at mange genstande, som vaser, bøger, blomster, service, farvecirkler og farveprøver, som man kunne forestille sig stammer fra andre rum, er placeret i det på maleriet aktuelle rum. En ganske overvældende mangfoldighed af detaljer og motivophobninger.

Barndommen og ungdommen
Fuldstændigt overraskende er det at gå tilbage (GO BACK) i tiden og i museets underetage og se, hvad Jesper Christiansen i tidens løb er blevet påvirket af og har fundet interessant. F.eks. Inger Christen-sens digtsamling DET p. g. a. typografien og slet ikke af indholdet. Det er rørende. Fascinationen af The Beatles. Den enorme samling af Wirginia Woolf romaner m.m.
Ganske interessant også at erfare i en montre i underetagen, at forsiderne på DEN NYE FOLKESKOLELOVS FAGBØGER er Jesper Christi-ansens fortjeneste.

Intense oplevelser
Udstillingen på Holstebro Kunst-museum rummer så mange, så indholdsmættede og så teknisk underfundige værker, at man som beskuer fodres med så mange referencer, så smukke værker og så intense oplevelser, at man umuligt kan nøjes med èt besøg i denne bredtfavnende udstilling.
En ferniseringsdag giver mange ekstra oplevelser i form af taler, baggrundsstof, møde med kunstneren, signering af ens nyerhvervede, særdeles omfangsrige katalog, men det er kun en lille appetitvækker forud for en grundig nærlæsning af Jesper Christiansens spændende værker.

Holstebro Kunstmuseum
Museumsvej 2A, Holstebro
Frem til 18. maj
Artikel fra: Nr. 03 / 2014 – Marts / April