Kaj Fl. Nielsen. Gennemskuelighed. 120 x 87 cm.

Galleriet Tidsrum åbner i Ruds Vedby

Af Inge Schjødt - 11. Oct 2017

Af Angélique Sanossian, immigrant-art.com
Oversættelse og redigering Inge Schjødt

Kunstfotograf, syriskfødte Angélique Sanossian har besøgt det nye Galleri Tidsrum i Ruds Vedby og talt med Kaj Flemming Nielsen. Hun giver her sin introduktion til værkerne på engelsk: – Join me on A journey into Kaj’s creation, a detailed work full of patience and
love, a symmetrical and balanced approach, using contrasting yet harmonious colors. A journey of a disciplined outlines, that gives you an impression, that you might reach a mathematical solution for a complex problems. On the other hand you may find interesting solutions. The more your look at each painting by itself, you may also find that this system of harmony got lost in one or two very small areas in the artwork journey with a small piece of overlapping, cluttered, chaotic colors comparing to the complete artwork.

Kaj Flemming Nielsen, født i Ruds Vedby 1952, har godt fyrre års karriere i bankverdenen ’på bogen’. I sit otium udfolder han nu interessen for malerkunst, som hele tiden har været en del af tilværelsen.
– Nysgerrighed er den drivende faktor i mit liv. På mit arbejde i banken arbejdede jeg meget med nye forretningsområder og tailormade finansiering. Jeg ved ikke, hvad der fik mig til at male, men mit første billede i olie på lærred malede jeg, da jeg var 18, og siden da, har jeg haft det som en seriøs hobby, fortæller Kaj Fl. Nielsen til Angélique Sanossian.
– Men jeg må nok erkende, at den nysgerrighed og læring, jeg praktiserede på mit arbejde, hvor målet var et finansielt resultat på bundlinjen, ikke er befordrende for den kreativitet og indlæringsevne, der er nødvendig for at lære og bruge billedets, symbolernes, lysets og farvernes sprog og måde at kommunikere på. Derfor har jeg følt en langsom udvikling i mit malearbejde gennem mange år. Jeg har haft idéerne, men jeg har ikke evnet at udtrykke dem på lærredet. Jeg var i nogen grad blokeret af rationelle tanker.
Nu er det omvendt. Jeg kan koncentrere mig om at lære og formidle billedsprog, mens alt, hvad der har med finansiel tænkning at gøre, blokeres af irrationel billedtænkning. Min inspiration er at opdage nye billeder og lære at tale dets sprog, som kan fortælle så meget mere om livet og tilværelsen, end det talte og skrevne sprog kan. Billeder er et rigt supplement til ord og tale, mener Kaj Fl. Nielsen.

Hvor længe har du tænkt på denne udstilling? spørger Angélique Sanossian.
– Temaet for en udstilling med titlen “Café Tidsrummet” fik jeg idéen til for fem år siden, da jeg blev 60. Jeg malede det store temabillede, der var udstillingens midtpunkt i 2012, og jeg malede et par billeder i 2015, men først i år er det lykkedes mig, at fylde temaets rammer ud med 23 nye malerier. Jeg havde idéerne før jeg stoppede med mit arbejde, men det er først efter, at jeg har kunnet manifestere og udvikle idéerne på lærred. En række af malerierne på udstillingen er malet med udstillingsstedet – den gamle kostald – i tankerne. Et billede er ikke blot en dekoreret plan flade på en væg, men det er også det rum, det skaber omkring sig, og det kan også afspejle det rum, det befinder sig i. Et billede er ikke lykkedes før det indgår i en billedsproglig dialog med omgivelserne, udtaler Kaj Fl. Nielsen.
Angélique Sanossian var i første omgang ganske overrasket over at finde Galleri Tidsrum indrettet i en staldbygning. Om dette fortæller indehaveren:
– Kostalden er en scene, der afspejler den menneskelige kultur gennem tiderne. Husdyrhold, mælkeproduktion, dagligt arbejde for føden, arkitektur, forfald og en fortættet stemning af sanseindtryk i form af lyd og lugt, som man stadig kan fornemme 40 år efter, der sidst var en ko i stalden. Et perfekt sted at sætte sig med en kop kaffe og et stykke kage og mærke fornemmelsen af “at være” – eller “ikke være”. –
– Går tiden, som vandet flyder i en flod uden ophold? eller går tiden i hak, som sekundviseren på et kvarts-ur, som en perlekæde af små øjeblikke, hvor man kan se tilbage og skue frem, før man tager det næste skridt i livet? Ærlig kunst kan kun stille spørgsmål – aldrig svare.

Hvorfor føler du, der er behov for sådan et initiativ i denne fase af dit liv? Angélique Sanossian spørger til motivationen for at åbne galleriet.
– Min personlige idé eller formål med denne udstilling er at finde ud af, hvor langt jeg er kommet med min nysgerrighed, og måske blive i stand til at skimte, hvor lagt fremme jeg kan sætte målet for mit arbejde. Det tror jeg kun kan gøres i mødet med publikum, og jeg er så glad for at møde mennesker på udstillingen, fordi det giver mig så meget respons, selv om der måske ikke bliver sagt et ord. – Den billedlige dialog sker uanset ord, og tit uden viden eller erkendelse fra deltagerne, fortæller Kaj Fl. Nielsen.
– Denne udstilling var en milepæl og starten på en ny mil bliver, at jeg og min kone, Anette Slot, officielt åbner “Galleri Tidsrum” på adressen, hvor vi tidligere har boet på Ougtvedvej i Ruds Vedby. Anette, som selv er kunsthåndværker indenfor vævning m.m., er og har altid været en uvurderlig hjælp i mit arbejde. Vi er altid i tæt dialog om og med billederne, og jeg får al den sparring, jeg behøver i idé- og produktionsfasen. Derfor bliver galleriet et fælles projekt. Anette Slot udstiller også sine vævede tekstiler i galleriet.

Føler du, det er vanskeligt at komme ind i kredsen i kunstlivet i København? spørger Angélique Sanossian
– Galleri Tidsrum vil ikke være fokuseret på salg af kunst, som de fleste vel er, men på at være kernen i en løbende dialog med publikum, som basis for at komme videre i min nysgerrigheds arbejde. Det vil være den base, som betyder, at mine billeder bliver set, og måske åbner muligheder andre udstillinger i fremtiden.
– Som autodidakt og som kommende fra provinsen, er det svært at komme til orde inden for det etablerede kunstnermiljø. Det er ikke en kritik af dette, men en fordom jeg har om, at jeg vil skulle bruge alt for mange kræfter på at forklare min eksistensberettigelse, i stedet for at forklare min kunst.
– Man kan let få en fornemmelse af, at det etablerede kunstnermiljø, betragter autodidakte, som nogen, der gerne vil tjene nogle lette penge med noget, der ligner kunst, til skade for dem, som er rigtige kunstnere. Det er en problemstilling, jeg undgår at forholde mig til, når jeg med vores eget galleri henvender mig direkte til slutbrugeren af mit arbejde.
– Det vil dog naturligvis glæde mig, hvis det etablerede kunstnermiljø åbner sig for mig, og også interesserer sig for kunst, som dog har den egenskab, som meget såkaldt anerkendt kunst mangler, at det er skabt med erfaringer fra et liv uden for kunstkredse – dér, hvor det er de flestes dagligdag, og hvor det brede arbejde for vores materielle og åndelige tilværelse foregår, der trods alt er kulturens forudsætning, slutter Kaj Fl. Nielsen.

Hvad er god kunst, filosoferer Angélique Sanossian sluttelig og fortæller: Cheryl Haines, Haines Gallery, San Francisco answered it within a beautiful way, which I would love to quote: Clear intention, unwavering dedication, patience, perseverance, self-awareness and the drive to make for yourself and no one else.
– Og i min ydmyge optik, så mener jeg, at Kaj Flemming Nielsens arbejde opfylder hendes udsagn, konkluderer Angélique Sanossian.

Du kan se mere til Galleri Tidsrum på deres hjemmeside og møde den syriskfødte kunstfotograf Angélique Sanossian igen på bloggen Immigrant-art.com. Kunstavisen siger tak for samtalen.

Galleri Tidsrum
Ougtvedvej 2, 4291 Ruds Vedby
Galleriet åbner 14. oktober
Fernisering kl. 14-17

Kaj Fl. Nielsen. Fatamorgana. 55 x 65 cm.
Kaj Fl. Nielsen. Kloden drejer. 80 x 60 cm.