Galerie Moderne

21. Jan 2010

Af Rigmor Lovring
rigmorlovring@webspeed.dk

Galerie Moderne Silkeborg har åbnet årets nye udstillingssæson med to kunstnere, der begge er kendte i galleriets regi. Det er den russiske maler Andrei Kolkoutine, hvis mange farvefyldte malerier rummes i galleriets udstillingssale i stueetage, medens den italienske maler Mauro Ciccias ekspressive kompositioner er anbragt på galleriets første sal.

Russiske ikonbilleder
I sine særegne motiver skildrer Andrei Kolkoutine såvel folk fra de russiske provinser samt skikkelser fra Biblen. Ved at kombinere det konkrete og figurative udtryk med elementer fra den russiske ikonkunst, når han frem til et anderledes, særpræget og eksotisk udtryk, som han fastholder i en meget klangfuld kolorit.
I de mange maleriers temaer og motiver føres den beskuende rundt i et næsten lufttomt fremmedartet univers. Der er de mange sangbilleder, hvor figurer, klædt i provinsernes traditionelle nationaldragter, enten enkeltvis eller i kor bryder ud i sang. Alt er fyldt med eventyr og folklore ofte næsten helt Chagall-agtigt. Også i sine fuglemotiver spiller menneskefiguren ind, og det bl.a. som flyvende og syngende engle, hvilket fører videre til de bibelske temaer, der også er et emne, som han er optaget af, hvilket ses i billeder som f.eks. Velsignelsen og Korsfæstelsen.

Ekspressive udtryk
Hos Mauro Ciccia konfronteres man med et billedsprog, hvor vægten er lagt på et stærkt følelsesmæssigt plan. Der er her tale om billeder opbygget af store farveflader, som overlapper, sammenflettes og fastholdes hinanden, hvilket sker med store kraftige penselstrøg. Der anes måske et ansigt, en stol eller en opstilling som det motiv, kunstnerens tanker først har kredset om men som så pludselig er blevet opslugt af et fantastisk hvirvlende spil af linjer og former. De mange elementers samspil lader ane strukturer og dybde i maleriernes farve- og formsprog.
De to udstillingsarrangementer kan ses frem til den 8. marts 2010.

Galerie Moderne
Hostrupsgade 39, Silkeborg
Frem til den 8. marts
Artikel fra: Nr. 01 / 2010 – Jan / feb