Fra Hebsgaards skattekiste

5. Nov 2010

Af Erik Meistrup
e.meistrup@gmail.com

Det sublime værksted
Per Hebsgaard er en institution i udviklingen af en dansk glaskunst til især store repræsentative formål. Fra en start i slutningen af 1960erne som glarmesterelev i Tarm hos mesteren Frese til han for 25 år siden skabte først i København og nu i Næstved et værksted og en arbejdsform, der har udfordret og bragt det bedste frem i en række af fremtrædende danske og nordiske kunstnere. Hebsgaard har opbygget et sublimt miljø som f.eks. kan sammenlignes med et par af de bedste grafiske værksteder, der tilsvarende på et tårn højt fagligt niveau hat stillet sig til rådighed for de kunstnere, der var parate til udfordringer for at skabe endnu bedre resultater.

Stort og imponerende
Kredsen af kunstnere der har været forbi Hebsgaards værksteder er lang og på udstillingen i Ebeltoft kan der selvfølgelig kun være plads til et udvalg som Peter Brandes, Bjørn Nørgaard, Svend Wiig Hansen, Robert Jacobsen, Malene Landgreen, Lise Malinovsky, Lars Ravn, Trondur Patursson, Peter Stuhr, Arne Haugen Sørensen, Niels Erik Gjerdevik, Ib Geertsen, Jørn Larsen, Erik A Frandsen, Lars Grenaae og f.eks. fra Sverige Carl Magnus, fra Norge Frans Widerberg og fra Island Vignir Jóhannsson. Arbejdet starter med modeller eller arbejdskopier og udvikler sig til store installationer som Mogens Jørgensens Täby Kirke ved Stockholm på 950 m2, Frans Widerberg 130 m lange glasmaleri til Køben-havns Lufthavn, Malene Landgreens store udsmykning til Aalborg Lufthavn med en længde på 49 m, eller de 15.000 stykker glas til Næstved Hovedbiblioteks udsmykning af Niels Erik Gjerdevik. Det er blevet til omkring 3000 m2 glasmaleri, glas collager eller glasmosaikker. I omegnen af 20 opgaver bliver det til i gennemsnit om året (oplysninger fra Hom-mage til Per Steen Hebsgaard i anledning af hans 60 års dag).

Udstillingen
Udstillingen viser et imponerende udvalg af værker på den plads, der er til rådighed i Glasmuseet og forskellen mellem den gamle toldbygning og den ny modernistiske tilbygning udnyttes fint til at understøtte nogle af de forskellige udtryk, der vises på udstillingen.
I det store udstillingsrum møder man f.eks. Lars Ravns sammensatte Kanin sammen med Peter Stuhrs lysekrone og Erik A Frandsens Bokse-handske – sidstnævnte er stor og farvemættet som et engelsk kirkevindue, overfor Hans Voigt Steffensens Romeo og Julie og Malene Landgreen. Oppe på første sal er der eksempler på store stedsspecifikke skulpturer som f.eks. Peter Stuhrs Vanløse Tårn og en model af Robert Jacobsen til en tårntrappe samme sted. Der er også et overraskende og godt eksempel på en yngre gruppe som A-kassen med deres værk Kebab, der viser, at der fortsat sker en udvikling også af motivernes verden.
I den gamle bygning er der mørkelagte dele med Trondur Patursson og Peter Brandes, der hver på deres måde arbejder med mørket overfor lyssætningen. Patursson fremtryller det færøske kystlandskab og Brandes viser fordybelsen i kirkeudsmykninger, som han har opnået en sublim evne til at skabe emotionelle kristne rum, der gløder af såvel farver som motivernes intensitet. Han formulerer det selv således ”Glasruden er knyttet til kirken og den kristne ide om sammenhæng mellem Kristus som lyset og hans transcendentale tilstedeværelse i kirkens sakrale rum, hvor ruden så at sige hinde mellem materiale og ånd.”
En udstilling der viser spændvidde i udtrykkene, men fastholder det gennemarbejdede og storladne som en fællesnævner fra et enkelt glasfad af Ib Geertsen over Jørn Larsens enkle geometriske mønstre nedfældet i himmelblåt til Stuhrs lysekrone og Lars Grenaaes collage fortællinger. Der er nok til fordybelse for enhver.

Glasmuseet
Strandvejen 8, Ebeltoft
Frem til den 1. maj 2011
Artikel fra: Nr. 10 / 2010 – Nov. / dec.