FRA EN NY KANT

Af Brynhild Bøtker Eriksen - 4. Mar 2019

Halvfjerdsindstyve er støvets år,
De stolteste strid og møje;
Den Danske Salmebog (nr. 713)

Det lader sig ikke ikke fornægte, at der i bogen “Fra en ny kant” om kunstneren Jens Chr. Jensen fra Ikast, er en præst indblandet.

Kunstneren Jens Chr. Jensen har arbejdet på bogen sammen med sognepræst og kunstanmelder Troels Laursen fra Ullits, som har skrevet hovedparten af teksterne i bogen om Jens Chr. Jensen og hans værker, ligesom Steen Hebsgaard, (tidl. chefredaktør på Ikast Avis) har bidraget til bogen med et afsnit om KUNSTPAKHUSET i Ikast.

Fra kanten af de halvfjerds

I anledning af Jens Chr. Jensens snarlige 70 års fødselsdag blev bogen “Fra en ny kant”præsenteret i KUNSTPAKHUSET i Ikast den 20. februar 2019 ved en særlig reception for indbudte gæster.

Det er en særdeles flot bog, som i allerhøjeste grad tjener JCJ og hans mange værker stor ære.

Bogen gennemgår Jens Chr. Jensens værker gennem tiden og peger på centrale temaer i kunstnerens spændende univers.

Tingfinderens særlige blik for tænkelige og utænkelige materialer

Bogen fortæller på en spændende måde, hvordan Jens Chr. Jensens opvækst på landet har lagt grunden til hans interesse for naturen og senere har haft afgørende indflydelse på hans kunstneriske virke.

Den fortæller, hvordan det ofte oversete bliver synliggjort i Jens Chr. Jensens værker.

JCJ er noget af en tingfinder, og med sit særlige blik for andre menneskers efterladenskaber og for naturens bearbejdning af mange materialer viser bogen os vej gennem bl.a patinerede træskulpturer, rustne jernskulpturer, assemblager i drivtømmer, skulpturer i skiffer og alverdens andre tænkelige og utænkelige materialer. Altsammen i størrelser, som spænder fra gigantiske udendørs Land Art skulpturer til mindre assemblager i træ eller cykelslanger.

Stemning og følelse I kirken og dens rum

I bogen beskrives også Jens Chr. Jensens små fine sakrale huse og templer, ofte udført i skiffer, granit og bly i en diskret farveholdning og oprindeligt ikke tanken, at værkerne skulle ses som huse eller templer, men blot som arkitektoniske former.

Ligeledes finder man i bogen Jens Chr. Jensens værker fremstillet til kirkens rum. En døbefont, skulpturer og en del gravminder til kirkegårde flere steder i landet.

KUNSTPAKHUSET I Ikast

I slutningen af bogen har man fornøjelsen at læse kapitlet af tidl. redaktør, Steen Hebsgaard, om KUNSTPAKHUSET i Ikast, som Jens Chr. Jensen har været involveret i, og som gennem tretten år er forvandlet fra et pakhus på stationen i Ikast til en spændende kunstbygning med udstillinger af anerkendte kunstnere.

Mange fine fotos

Bogen er gennemillustreret med fine fotos af rigtig mange af Jens Chr. Jensens kreationer, og man har i første omgang svært ved at lægge bogen fra sig uden hurtigt at bladre den igennem og indprente sig og måske genkende de mange værker.

Rørende efterskrift

Bogen slutter med et næsten rørende efterskrift, som jeg har lyst til at citere lidt fra:

“ Jens Chr. Jensens værker viser os, at han ser og viderebringer det, han så, ofte der hvor andre ikke så noget, højst lidt skrammel. Men Jens Chr. Jensens blik ser en anden kant.

Kanter er dem, vi kan skære og slå os på. De fleste kanter I Jens Chr. Jensens kunst er runde. Men man kan alligevel godt slå sig på dem. Man kan blive slået af den formfuldendthed, der findes I dem. Af den sikre sans for former og farver, der er æstetisk afstemt, og som lukker op for at se det kendte fra en ukendt kendt. Fra en anden kant. Der er en skønhed og en storhed I al den enkelhed og dristighed, som Jens Chr. Jensen viser i sine værker, der i sig selv er stille og rolige, men som udstråler en meget kraftfuld virkning. Der skabes et kosmos ud af det kaos, som de forskellige materialer, som kunstneren bruger og sætter sammen, kommer fra, og det de så bliver dannet om til.

Jens Chr. Jensens værker indeholder og viser på en gang en stor enkelhed og en enkel storhed.”

Fakta om bogen:
FRA EN NY KANT
Jens Chr. Jensen
www.jenschrjensen.dk
Tekst: Troels Laursen
Steen Hebsgaard (afsnit Fra Pakhus til Kunstcenter af høj kvalitet)
Omslag: Udsnit af assemblage
Fotografer: Forskellige
Grafisk produktion og tilrettelæggelse: Happy
Tryk: Green Graphic ApS
Papir: 150 g Silk
Oversættelse: Linda Stenholt
Oplag: 700
ISBN 978-87-971127-0-0