Fra dødssynd til ideal

19. Feb 2017

Af Mette Trolle Rasmussen
mette.trolle@mail.dk

Barbara Kruger har skabt et værk til Museet for Religiøs Kunst over temaet fråseri.
Når man åbner døren til Kirke-salen overraskes man og drages ind i et rum, der er indtaget af ord, ord, ord.
Ordene trænger sig på med den iøjnefaldende sætning ”never enough” for enden af rummet, som kronen på værket. I den anden ende ”mine, yours” og med småt ”ours”. Og ellers udtryk som ”buy it” og ”forget it”, ”you want it” og ”you need it” spredt ud over fladerne. Installationen består af maling og flader og vil kun bestå så længe udstillingen varer. Ideen er det bærende for konceptkunsten og fysisk forgængelighed er et element af værket. Efter udstillingsslut kan vi ikke se den mere.
Krugers udtryk er enkle, næsten simple og samtidig utroligt stærke. Det handler om forbrugersamfundet og den menneskelige drift, der styrer individet ned i et tomt og værdiløst samfund. Intet fællesskab kun mig, eller mig først. Og hvor er det lige vi har hørt det. ”Amerika first”? Da jeg kommenterede dette til konstitueret leder Signe Karh Sørensen fik jeg rakt en kopi af New York Magazines coverside op til det amerikanske valg udarbejdet af Barbara Kruger. Et meget lidet flatterende billede af Trumps ansigt, hvor han formentlig udspyger en negativ svada. Over ansigtet står teksten ”loser”, hvidt ord på rød baggrund.
Spørgsmålet er om der er nogen vinder. Er vores samfund i forfald. Krugers værker starter ofte med ordet ”untitelt:” for at lade tolk-ningen være åben.
Det klæder begrebet fråseri” at udtrykket i værket er så ”understated” og enkelt.

De syv dødssynder
Udstillingen er del af ”De syv dødssynder”, et samarbejde mellem Randers Kunstmuseum, Glasmuseet Ebeltoft, Horsens Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum, Skovgaard Museet, Holstebro Kunstmuseum og Museet for Religiøs Kunst, der hver har udvalgt store samtidskunstnere til at arbejde med en moderne tolkning af en af de syv dødssynder: hovmod, vrede, grådighed, begær, misundelse, dovenskab og fråseri. De syv dødssynder er ofte inddraget i middelalderens kunst og man mente at dødssynderne er ophav til alle andre synder og vender os bort fra gud. Men hvad er målet med dødssynderne? At vi skal blive bedre mennesker, der tjener samfundet og ikke tænker på os selv på bekostning af fællesskabet. Eller var det en måde, at have magt over individet, så vi ikke bliver stærkere end de der definerer den guddommelige magt. I dag lever vi i et sekulariseret samfund. Vi afskiller religion og politik, og har fokus på individet og samfundsudviklingen, som større end tro og religion. Har vi gjort det der en gang var dødssynder til dyder. Det er en snæver balancegang mellem egoisme og selv- og samfundsudvikling.
Det er kunstens rolle bl.a. at være et spejl for samfundet. Formår MfRK med udstillingen og det nutidige udtryk at stille spørgsmålstegn ved vores vellevned og i et middelalderligt lys syndige livsførelse, at overraske, ruske op, give svar eller redskaber til svar og selvrefleksion?
Ingen svar, ingen forkyndelse, men i høj grad spejl og redskab til refleksion. Ja.

Barbara Kruger
Museet for Religiøs Kunst har valgt at lade den amerikanske kunstner Barbara Kruger lave udstillingen Fråseri til forårets satsning på museet. Barbara Kruger (født 1945 i New Jersey) er valgt, fordi hun beskæftiger sig med forbrugersamfundet og har sit kunstneriske udtryk fra reklameverdenen og glitterbladene. Som kunstner har hun ikonisk status i USA og med sine værker når hun et internationalt publikum. Kruger er uddannet i Kunst og design på diverse anerkendte institutioner og har også undervist på universiteter og kunstinstitutioner.
Udstillingen er på alle måder stor. Det er én stor installation, der indtager hele den store Kirk-sal og udstillingen er en del af et større projekt, ”De syv dødssynder” søsat af Århus, Europæisk kulturhovedstad 2017. Hele projektet inddrager store danske og internationale kunstnere og herved deler byen Århus sin kulturstatus og den gør det sjældent sete at den både inddrager og samler byens og regionens borgere i projektet. Det var også slående, hvorledes hele byens borgere var inddraget i det storslåede åbningsarrangement, der bar præg af at være en stor totalinstallation af mennesker, lys og lyde, der bugtede sig ned gennem byen, som åen Aros har gjort i århundreder.

Peter Brandes kirkeudsmykning
Sideløbende med Fråseri har MfRK også åbnet udstillingen af Brandes forarbejder og skitser til kirkeudsmykningen i Nr. Nissum, 6 km fra Lemvig.
Peter Brandes har til Kirken skabt en alterparti, bestående af et nyt alterbord i bronze med 3 indstøbte figurer: Maria, Kristus og apostlen Johannes, et nyt knæfald i Jern med indstøbte figurer og en ny altertavle belagt med bladguld og med motiver fra det nye testamente.

Et gyldent alter
Altertavlen er inspireret af middelalderens gyldne altertavler, hvoraf der er et meget kendt eksempel i Sahl Kirke. Det gyldne symboliserer lyset i troen og guds herlighed og lyset er Brandes optaget af i flere af hans kirkeudsmykninger. Også i denne udstilling er udtrykket enkelt men stærkt og ekspressivt. Reli-efferne fremstår fine og diskrete, fortællinger i lys. Lyset strømmer ud og minder om guds kærlighed trods al smerte. Ingen dødssynder.

Maja Lisa Engelhardts tvivl og tro
Til ”Biblens største fortællinger” har Maja Lisa Engelhardt skabt en række værker og hun pointerer at det er abstrakte tolkninger ikke illustrationer som sådan og udgangspunktet er jord, lys vand og ild. De fire elementer, der udgør vores grundvilkår. Originalværkerne er udstillet i museets sidste store sal og er stemningsfulde og meget sanselige tryk. Engelhardt beskriver sig selv dom en meget dansk maler i forhold til det lys, mørke og farvesansninger hun lægger ind i sine måder at udtrykke sansningerne og det vil jeg give hende ret i. Der er et nordisk lys og farveholdning.
Tvivl og tro er for Maja Lisa Engelhardt følgesvende. Tro er fuldstændig mod forstanden, den er et valg.

Museet for Religiøs Kunst
Strandvejen 13, Lemvig
Peter Brandes frem til 21. maj
Frådseri frem til 28. maj
Artikel fra: Nr. 02 / 2017 – Feb. / Marts