Fotograf Richard Winther

19. Mar 2010

Richard Winther var kendt for sin kompromisløshed,
og samtidigt en dybt eksperimenterende kunstner – også som fotograf

Af Lars Svanholm

Der er ingen tvivl om Richard Winthers (1926-2007) rolle på den danske kunstscene. Ikke mindst som narrativt forankret maler har han gang på gang vist, at han er en af sin generations mest betydningsfulde billedkunstnere. Han lod sig imidlertid ikke nøje med maleriet som billedlig metode. Han fabulerede løs i skulptur, performance, grafik, digtning og fotografi, og netop som fotograf kan man for tiden opleve Richard Winther på Museum Jorn i Silkeborg.

Autentisk vidnesbyrd
Når man iagttager udstillingen ’Richard Winther – Fotografi’ og det grundigt forarbejdede katalog på 338 sider, der er udgivet i forbindelse med udstillingen, finder man hurtigt ud af, at Winthers fotografi groft kan inddeles i to kategorier: I den ene finder man kunstneren som historiefortæller eller dokumentarist. Her oplever man blandt andet miljøer, som er skarpt og præcist beskrevet ved hjælp af fotografiets objektive vidnesbyrd.
I samme genre finder man et større antal portrætfotografier af kunstnerens kollegaer, og her er det svært at foretage kvalificerede nedslag, da portrætterne er vanskelige at definere ud fra et fast berammet grundsyn. Nogle uskarpe, men stærkt autentisk fungerende billeder af en arbejdende Giacometti står i voldsom kontrast til et fotografi af en forbavset udseende Palle Nielsen, hvilket ikke er så underligt, da der er mere end tyve år mellem de to fotografier.

Muligheder frem for begrænsninger
I den anden kategori af Richard Winthers fotografiske forløb, finder man – ikke overraskende – de totalt eksperimenterende værker, der udelukkende fungerer som billedlige fortællinger og undersøgelser af, hvad man kan bruge fotomediet til i kunstens tjeneste. Her er det tydeligt, at fotografiet som medie var stærkt indskrænkende for en kunstner, der i langt højere grad arbejdede i muligheder frem for begrænsninger.
Her træder Richard Winthers behov for at eksperimentere stærkt frem, da de potentialer, som den traditionelle fotoindustri kunne frembyde, hurtigt blev utilstrækkelige for Winther. Ud fra diverse tekniske udregninger gav Richard Winther sig at konstruere apparater, som skulle være i stand til at skabe fotografier, der ved hjælp af et sindrigt cylinder-system var i stand til at skildre en horisont på 360°; men allerede året før dette – i 1966 – havde Winther konstrueret et teknisk kamera, som kunne tage negativer på 24 x 30 cm. Dette foregik i forbindelse med en udstilling på Thorvaldsens Museum, og formålet med de store negativformater var naturligvis at tabe så lidt som mulig skarphed i forstørrelsen.

I Museum Jorns samling
Som nævnt er der i forbindelse med den omfattende udstilling på Museum Jorn udgivet en grundig beskrivelse af Richard Winthers fotografiske værk og forløb. Her portrætterer museets direktør Jacob Thage og lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, Rune Gade, dels mennesket og dels kunstneren Richard Winther. Rune Gade med afsæt i Winthers motivverden.
Det nyindviede Museum Jorn – tidligere Silkeborg Kunstmuseum – besidder i øvrigt den største offentlige samling af Richard Winthers værker. I museets samling befinder der sig ligeledes eksempler på nogle af de kameraer, som Winther har været med til at udvikle og udføre.

Museum Jorn
Gudenåvej 7-9, Silkeborg
Frem til den 23. maj 
Artikel fra: Nr. 03 / 2010 – Marts / april