Forfald og vækst i samspil

2. Dec 2011

Af Bent Mortensen

Med udstillingen ”Til Låns. Mesterværker fra Den Hirsch-sprungske Samling” på Ribe Kunstmuseum får det knap så mobile publikum i Syd- og Vestjylland en enestående mulighed for at se, hvad de har i København. Aldrig før er så mange værker (66) fra et statsligt kunstmuseum sendt fra hovedstaden til et mindre provinsmuseum. I disse tider med klimaforandringer skal der måske til at blæse andre vinde over landet end vestenvinden?

Hvad kan Den Hirschsprungske Samling så byde os? Kort sagt: menneskeligt forfald og menneskelig vækst i et samspil med den fysiske natur eller den indre, psykiske natur. Begge processer kan antage mange forskellige former, fysisk og psykisk. På forfaldssiden kan nævnes almindelig alderdomssvækkelse, pludselig sygdom, medfødt handicap, affektdrab og eskalerende sindssyge. Et par højdepunkter på denne side er for mig Erik Henningsen: ”Summum jus, summa injuria. Barnemordet” og Kristian Zahrtmann: ”Leonora Christina klædes af og undersøges af dronning Sofie Amalies tjenerinder”. Det førstnævnte billede rejser spørgsmålet: Hvor findes det moralske forfald – hos individet eller i samfundet? Det sidstnævnte viser, hvordan beordrede ydmygelser giver krænkeren lyst til at krænke. Disse billeder skal bare ses!
Heldigvis står vækstsiden lige så stærkt: frodige kvinder, pittoresk folklore, mor og barn, kærlighedslængsel og intellekt. Af disse bliver især Harald Slott-Møller: ”Foraaret” og L.A.Ring: ”Forår. Ebba og Sigrid Kähler” stående på nethinden. Slott-Møller parrer kunsthistorisk tradition med dansk letsind i en allegorisk, symbolfyldt fremstilling af foråret, mens Ring med sin realisme problematiserer det ellers så lovpriste forår med dets lys, farver, varme og erotik – kort sagt: liv.

Foråret er omgivet af lys og mørke, men vi kan ikke på forhånd vide, om vi bevæger os frem eller tilbage. Det er den egentlige og gode erkendelse, mødet med mesterværkerne fra Den Hirsch-sprungske Samling har givet mig. Den erkendelse hænger fint sammen med symbolismens historiske baggrund (og mange af de udstillede værker er netop symbolistiske): op til forrige sekelskifte herskede en stemning af usikkerhed, af krise (krise er oprindelig et lægefagligt ord, der betyder vendepunkt, hvorfra det går fremad eller tilbage). Krisefornemmelser kræver behandling – opsøg sunde rystelser: En mor, der dræber sit barn, er et offer! Undergivne, der ”bare parerer ordre”, er sadister! Erotik er et tveægget sværd! Alting er både-og!

Ribe Kunstmuseum
Sct. Nicolaj Gade 10, Ribe
Frem til den 9. april 2012
Artikel fra: Nr. 11 / 2011 – Dec. / januar