Fascination af Grønland

25. Apr 2012

Af John Poulsen

Udstillingen om Per Kirkebys livsvarige fascination af Grønland og de spor, denne har efterladt sig i hans arbejder, har som undertitel ”Det hemmelige reservoir”. Let læselige er sporene da heller ikke altid i værkerne, men de stærke naturoplevelser må uundgåeligt have gjort indtryk på et kunstnerisk gemyt.

Fascinationen begyndte i 1958, da Kirkeby som ung geologassistent deltog i en ekspedition i Sydgrøn-land. Dengang handlede det om at lave tørre geologiske tegninger og korttegninger, men da han to år senere med en ekspedition rejste langs vestkysten, var kunstneren begyndt at spire i ham, og han gav sig i kast med at omsætte sine indtryk af den overvældende natur til tegninger og træsnit,

Ifølge Kirkeby selv, og det må han jo være den nærmeste til at vurdere, er tegningerne fra den tid ikke meget bevendt ud fra et kunstnerisk synspunkt, men de har for os andre skitsens og dagbogsbladets umiddelbare friskhed og charme.
Kirkeby afsluttede sin naturhistoriske uddannelse i 1964, men var samtidig gået i gang med en kunstnerisk uddannelse på EKS-skolen. Kunsten vandt over naturvidenskaben, men ikke mere end at der skete en sammensmeltning af de to verdener, som til stadighed har præget Kirkebys kunst, billedmæssigt såvel som sprogligt.

På den omfattende og spændende udstilling, som er kurateret af Erik Steffensen, følger man Kirkeby fra hans første Grønlandsfærd, som skulle blive fulgt af flere, den seneste i 2011. Den giver således et retrospektivt indtryk af kunstnerens udvikling og mangfoldighed. Der er tegninger, raderinger, skitsebøger, feltbøger, gouacher, akvareller, collager, oliemalerier, litografier, fotografier og eksempler på hans dristige evne til at tage, hvad der byder sig, det være sig fra kunsthistorien, litteraturen, illustrerede blade og ikke mindst fra naturen og hans viden om dens stadige opbygning og nedbrydning.

Ordrupgaard
Vilvordevej 110, Charlottenlund
Frem til den 2. september
Artikel fra: Nr. 04 / 2012 – April -/ Maj