Jacqueline Kleiven.

European Art Museum

Af Lis Engel - 23. Oct 2017

I Frederiksværk ligger et ganske særligt museum for europæisk kunst. Det er lille i fysisk størrelse, men det er på alle måder forunderligt rummeligt, nærmest grænseløs i den måde det lykkes at vise kunstens særlige kvalitet at overvinde og forvandle alle begrænsninger. Her kan der opleves nutidig europæiske kunst, der forbinder kunstens og livets erfaringer i et forunderligt visuelt univers, der kan berøre og bevæge mennesker og som også sprænger alle traditionelle opdelinger i tid, genrer, stilarter og målgrupper som alder, køn og interesser. Her sker de mest uventede møder af forskellighed – og det forunderlige sker, netop forskelligheden bliver den magiske nøgle, der skaber en intens forståelse af hvad det er kunst kan.

Den hellige gral
Kunst handler om betydningssansning og det angår alt i vores liv – fra det mindste og mest hverdagsagtige, til det største og mest grænseløse. Kunst er at gøre noget særligt. Kunstnere arbejder med hver deres særlige sensitivitet og kulturelle sprog ind i feltet af ”den hellige gral” forstået som det, der gør en forskel for mennesker.

Kunst er og har altid været omtalt på rigtig mange forskellige måder igennem kunsthistorien og den æstetiske filosofi, men blev af filosoffen og antropologen Ellen Dissanayake konkluderet til, at det der var fælles i al kunstnerisk aktivitet på tværs af kulturer og tidsaldre var ”at gøre noget særligt”. Kunsten handler om alt i menneskers liv fra det hverdagsagtige og velkendte til det usædvanlige, det anderledes, det frygtindgydende, det grænseløse.

I tidligere europæisk kunsthistorie gik en vigtig skillelinje mellem kategoriseringer som det feminine og det maskuline. Hvor det maskuline blev knyttet til handling, mod, magt, det voldsomme, det grænseløse og det sublime mens det feminine blev knyttet til det stille, det kontemplative og skønheden. Det maskuline blev forbundet med modet til at bryde med regler og normer mens det feminine blev forbundet med orden og skønhed og det at følge normer og regler.

Kunsten udforsker og fordyber sig i det mennesker oplever som betydningsfuldt og kunstens praksis er altid optaget af at udforske og mestre særlige måder at vise betydning på. På den måde er netop dette lille museum et nyskabende museum, der viser en særlig snoet sti ind i oplevelse af samtidig europæisk kunst.

Om historien og visionen
Stifter og kurator Leif Nielsen understreger at formålet med muset er at skabe en unik samling af nutidig europæisk kunst og det kan med det samme konstateres at det er lykkedes for Leif at skabe en fantastisk samling af europæisk kunst siden starten i 2016. Årsagen er uden tvivl den passion og enorme beslutsomhed Leif lægger i arbejdet med museet og samtidigt det unikke og meget brede netværk af kunstnere han har, grundet sin egen aktive deltagelse på den europæiske kunstscene igennem mange år.

Det hele begyndte i 2016, hvor Leif Nielsen, kunstner, kurator og besluttede at virkeliggøre sin mangeårige ide om at stifte et unikt museum med en samling af ny europæisk kunst.

Formålet er at skabe et fokus på kunstens særlige mulighed og betydning for at skabe fællesskab, fælles oplevelser og at få forskelle til at berige hinanden. Kunstens særlige kraft er, at den udforsker hvad mennesker finder betydningsfuldt og at den giver det form og udtryk i ”de mange tungers” sprog – kroppens, tankens og livets indtryk bliver til værker, der fortæller om menneskers oplevelser af betydning. Mødet mellem det traditionelle og det anderledes er et stærkt udtryk for at kunsten på én gang er traditionen og samtidigt forvandler den ved at bevæge sig på tværs af alle grænser, både nationale og fysiske grænser og de kulturelle og spirituelle forskelle der er i menneskers erfaringer af frihed, skønhed, det gode, det retfærdige, det sande. Europa har været og er stadigvæk arnestedet hvor kunstens praksis og teorier opstod. Kunst er mange ting, men uanset kulturelle og historieske forskelle i foretrukne genre og stilarter er kunst altid et udtryk, der angår oplevelser og erfaringer, som nogen finder betydningsfulde. Kunst udforsker og kommunikerer det betydningsfulde i menneskers liv. European Art Museum i Frederiksværk sætter fokus på den særlige kvalitet der opstår, når der skabes møder på tværs af ellers adskilte kategoriseringer som det naive, det sofistikerede, figurative-abstrakte, maskuline-feminine, smukke- det grimme, det traditionelt udførte – og det eksperimenterende. Den samlede udstilling bliver en magisk oplevelse af en udvidet virkelighed hvor realisme, surrealisme, fantasi og drøm skaber en udvidet mangestrenget virkelighedsfortælling om Europa.

Kunsten er på én gang altid både drøm og virkelighed og den taler de mange tungers sprog. Kunsten kan vække alle slags følelser og den kan uden videre forbinde det personlige med det universelle, det hverdagsagtige med det poetiske. Lidenskab, nysgerrighed, mod, længsel og livsfølelse er de grundstoffer som kunsten opstår af. Dette museums kernegrundstoffer er kærlighed, lidenskab, kraft og uskyld. Tag familien eller venner med. Der er ingen tvivl om at alle kan finde noget der vækker deres nysgerrighed, deres beundring og forundring.
Hvert år udgives en bog med årets udvalgte kunstnere hvor kunstneren kort præsenteres med en cv og en kunstanmeldelse og foto af kunstnere og af det udvalgte værk. European Art Museum udvælger kunstnere som bliver repræsenteret permanent for på den måde at bidrage på en unik måde til en del af den europæiske kunsts historie nu og i fremtiden.

Leif fungerer som leder og kurator på museet og han udvælger kunstnerne ud fra et ønske om at repræsentere den nutidige kunsts særlige kendetegn – en mangfoldighed som går på tværs af alle grænser. Alle kunsthistoriens genrer og udtryk kan findes og selv om formatet er maximalt 50x60cm er det muligt at danne sig et nuanceret indtryk af hvad kunsten nu er optaget af.

Temaerne er mange og universelle men udført med hver enkelt kunstners særlige udtryk og: der er kærlighed, kamp, skønhed, det kendte, det abstrakte.

Åbningen skete i september 2016 i det lille hus, men der arbejdes på at søge muligheder for et større sted til samlingen som foreløbigt er planlagt til at vokse indtil 2025. Der er i øjeblikket mere end 240 værker i samlingen og der kommer stadigvæk flere værker til.

European Art Museum
Arresødalvej 4
3300 Frederiksværk Denmark

Åbent fra første til anden søndag hver måned eller efter aftale. Meningen er også at åbningstiden skal udvides når der findes tilstrækkelige ressourcer til at det kan ske. Kig på hjemmesiden http://europeanartmuseum.eu/

Ruskokivi.
Gaia Sindoni.
Christel Sobke.
Carlos Aquilino.