En sten, to skyer, tre bomber

31. Aug 2017

Af Inge Schjødt
inge@komkunst.dk

Til alle tider har mennesker rakt ud efter at fatte og beskrive det numinøse, det helligt sublime gennem myter og kunst, og verden over defineres rum og territorier af kunstens udtryk. En skolesal kan snildt forvandles til kirkesal ved at ombytte ét billede med et andet, og det gør en forskel, om vinen hældes op af en papkarton eller en smukt forarbejdet alterkalk. Vi sanser helliggørelsen og vi tolker betydningen ud fra kulturarvens artefakter.

Kulturarv, uh, det lyder støvet og vi er allergiske overfor støv. Fornyelse skal der til, hvis kommunikationen skal fortsætte. Ti sogne i Hornsherred mellem Roskilde og Frederiksværk indbyder derfor på sjette år til Tro Økologisk Kirkefestival fra 1.-3. september – og puster både folkeligt-grundtvigsk og grundigt til støvet.

Med i det rigt varierede program er der i Sæby Kirke på Hornsherredvej gjort plads til kunstprojektet ’En sten, to skyer og tre bomber’. Her bliver vi stillet overfor storheden i naturen, menneskets magt og skabelsens mytiske kraft gennem optikken fra to kunstnere, Hanne Gaard Grønlund og Juan Hein. Hanne G, der bl.a. er kendt for sine transformationer af våben og installationer i garn er gået ind med en megalit, en stor sten, som dog er mere let, end den ved første øjekast ser ud til. Den er skabt til stedet i papmaché, inspireret af kirkegårdsdigets rødlige granit og Hornsherreds egen megalit, Troldbykællingen fra Kyndeløse. Stenens størrelse betyder, at blikket bremses, og opmærksomheden centreres i kirkerummet, der afgrænses af Juan Heins fem fotostater med skymotiver.

Foran alteret svæver Heins fotoværk, en sky så abstrakt og så delikat, at her er plads for den mytisk-meditative dimension. Skyformationerne i de øvrige motiver balancerer mellem overvældende skønhed og ultimativ katastrofe. Her kommer den ærefrygtindgydende alvor ind – livet og døden, og spørgsmål om meningen, når himmelsk storhed sidestilles med menneskeskabt ondskab. Tilsat musik af Johan Sebastian Bach slåes her an til en smuk, sakral og eksistentiel oplevelse i det klassicistiske kirkerum, hvor Eckersbergs kvinder og Bissens relieffer for en stund kan hvile sig bag den moderne udsmykning.

TRO Økologisk kirkefestival er gennem de seks år gødet og vokset til en stærk organisme, som får næring af samarbejdet mellem kirker, kultur- og erhvervsliv samt frivillige, sponsorer, og sogneindbyggernes engagement. I løbet af festivalen holdes der gudstjeneste i Halmkirken, koncerter, vandreture, workshops med mere.

Spændende bliver det, om denne kunstevent kommer til at sætte spor i kirkernes fremtidige udformning. Såvel kirkens som kunstens mangfoldige udtryksformer kan forny og bevares ved rettidig transformation.


TRO Økologisk kirkefestival 2017
Hanne G og Juan Hein
Hornsherred – Sæby Kirke
www.trofestival.dk
1.- 3. september