En anmelder fortæller

8. Aug 2016

Af Tom Jørgensen
tom@kunstavisen.dk

Et liv i kunstens tjeneste. Sådan kunne bogen godt have heddet, men nu er titlen ”Set fra sidelinjen”. En titel, der viser, hvordan Rigmor Lovring – og alle os andre skribenter og anmeldere – fungerer i kunstverdenen: ikke direkte aktive som skabende, men forhåbentlig sættende tingene i relief og sammenhæng ud fra vores viden, selvfølgelig, men i lige så høj grad ud fra vores kærlighed til kunst.

”Set fra sidelinjen” viser et udpluk af Rigmor Lovrings anmeldelser, atelierbesøg og katalogtekster gennem 30 år. Tekster fortrinsvis fra de mange aktive år som anmelder på Kunstavisen, men der er også eksempler på tekster fra tidsskriftet Hrymfaxe.

Det geografiske udgangspunkt starter i Aarhus. Her skriver Rigmor Lovring om større og mindre udstillinger foruden de helt store kioskbaskere på det, der dengang hed Århus Kunstmuseum. Teksterne er noget af en tidsrejse. Vi kommer gennem Oluf Høsts farveklange og Ingvar Cronhammars monumentale skulpturer over Aage Sikker Hansens folkelige plakatkunst og keramikerparret Heidi Guthmann Birck og Aage Bircks store udstilling på Trapholt i 1990 til mere kulturelt bredtfavnende udstillinger på Moesgaard og Koldinghus. Rigmor Lovring er også med, da det fantastiske glasmuseum i Ebeltoft bliver indviet.

Nogle år senere skiftes der bopæl og fokus på Silkeborg. Nu er det Silkeborg Kunstmuseum (nu Museum Jorn), Silkeborg Bad, Galerie Moderne og det nu hedengangne Silkeborg Kunstnerhus, der skrives om. Navnene er stadig store og spændende: Erik Ortvad, Peter Brandes, Pierre Wermäere, Per Kirkeby og selvfølgelig Asger Jorn. Et andet sted, der altid har haft Rigmor Lovrings bevågenhed, er Skovgaard Museet i Viborg, det smukke gamle udstillingssted midt i byen, der altid byder på kvalitetsudstillinger.

Som hun selv skriver, har Rigmor Lovring også været på anmeldertogter i udlandet. Turen er gået til den store kunstmesse i Paris, FIAC, foruden rejser til Milano, Amsterdam, Vence, Hamburg og sågar Australien. Som det også er tilfældet med de katalogtekster, der er eksempler på i bogen, er Rigmor Lovring altid grundig i sin research og indføring i stoffet. Hun er seriøs, vidende, flittig, men for mig at se, er det allervigtigste det engagement og den kærlighed til kunsten, der skinner igennem i alle artikler, hvad enten der er tale om kæmpeudstillinger på Århus Kunstmuseum eller Museum Jorn eller på de mere ydmyge udstillingssteder rundt omkring i Østjylland eller Søhøjlandet.

Vi på Kunstavisen er i hvert fald rigtigt glade for den fremragende indsats, Rigmor Lovring har ydet gennem årene.

SET fra sidelinjen
Pris: 199,95 kr
ISBN nr.: 978-87-998910-0-9