Eksperiment og fornyelse

26. Sep 2016

Af Rigmor Lovring
rigmorlovring@bspeed.dk

En af samtidens mest indflydelsesrige tyske kunstnere Georg Baselitz gæster dette efterår Museum Jorn. Det sker med den store udstilling ”GEORG BASELITZ – eksperiment og fornyelse”, som er med til at berette om den indflydelse og de nye grænser denne kunstner har været med til at skabe i efterkrigstidens billedkunst.
Siden 1960’erne har Base-litz med maleriet og grafikken og senere skulpturen arbejdet i en nyskabelse af den tyske ekspressive stil, i hvilken han er beskæftiget med såvel figurativrealistiske udsagn samt abstrakte elementer udtrykt i provokerende motiver fyldt med brutale farvestrømme, der ofte er indsat i en udfordrende venden rundt på billederne for således at opløse det indholdsmæssige motiv.

Hitler-skandale
Baselitz lader sig også inspirere af såvel den forudgående moderne kunsts mange stile og ismer samt efterkrigstiden nye kunstudtryk fra såvel USA og Frankrig som fra det øvrige Europa. Således stiftede han kendskab til COBRA-kunsten og derigennem Asger Jors kunst, hvilket skete i Amsterdam.
Det er med anstødelige billeder fra begyndelsen af 1960’erne, hvor han afbillede figurer hentet i det tyske samfund. Med billeder af en afklædt Hitler, skabte han skandaler, hvilke yderligere forstærkedes, da han i 1969 begyndte at vende sine motiver på hovedet. Med sine figurative disharmoniske billeder, som virkede irriterende, overraskende, virtuose og ofte hæslige, skabte han helt nye grænser for maleriet og dets forståelse.
Udstillingen på Museum Jorn, der omfatter omkring 70 malerier og et udvalg af skulpturer, der alle stammer fra de sidste 30 år af hans karriere, og fortæller om en kunstner der stadig arbejder med nogle af de samme motivelementer, som han til stadighed udfordrer og eks-perimenterer ind i nye sam-menhænge, men som nu er fyldt med større enkelthed og klarhed i udtrykket.

Mere pågående motiv
Det figurative er stadig indskrevet i billedudtrykket. I de store lærreder anes figurernes omrids under de mange farvelag påsat med heftige penselstrøg, farveklatter eller løbende farvestrømme. Et af de første større værker publikum ser på udstillingen er billedet ”Bianco-stanco-passatismo-Niemandsland” fra 2013, som viser Baselitz ud-gave af Asger Jorns ”Stalin-grad”. Billedet er helt indhyldet i kraftfulde, dramatiske penselstrøg fyldt med kraftige farvelag, som synes at gemme på et bagved liggende fortællende billedelement, som endnu ikke er blevet af-dækket.
I de mange nye billedløsninger som præsenteres fortæller også om rækken af andre malemetoder med brug af forskellige penselteknikker. Således ses andre malerier, hvor motivet er mere på-gående, og som fremhæves gennem benyttelsen af forskellige penselteknikker som drypmaleri over stempel- og aftryksbilleder.
De mange malerier suppleres og støttes fint af de store grove, mørke bronzeskulpturer, der er placeret i de forskellige udstillingsrum, og som alle giver antydning om også noget figurativt fortællende.

Stærke farvestrømme
Museets store overdækkede grafikrum og de små tilstødende sale er omdannet til et malerisk atelier, hvor rækken af selvportrætter, som er billeder hentet direkte fra Base-litz’ eget atelier og ikke tidlige udstillet for offentligheden, er med til at fortælle om den ophobning af tanker, indfald og erindringer, ofte hentet hos andre kunstnere eller i deres værker, og som han har nedfældet på rækken af lærreder i form af farveklange ofte tilsat omridset af øjne og andre ansigtstræk. I mange af portrætterne er ligeledes indarbejdet en ekstra indkapslende ramme.
Ben, fødder og sko er også elementer, som Baselitz bearbejder ud i forskellige sam-mensætninger og udsagn ofte med hentydninger til det omgivende samfund.
Alt på udstillingen er mættet med erindringer om oplevelser og møder, som bliver genskabt ind i de stærke farvestrømme på billedfladen. Og man aner, at hvor det tidligere udelukkende var det sarkastiske og groteske, der blev fokuseret på har Baselitz nu valgt også at afsætte spor af humor i mange af sine værker.

Museum Jorn
Gudenåvej 7-9, Silkeborg
Frem til 4. december
Artikel fra: Nr. 08 / 2016 – Sept. / Okt.