Eksotiske toner i den fynske natur

22. May 2017

Af Jens Ramsing
jens.ram@gmail.com

Japan fik op igennem det sene 1800-tal en kolossal betydning for udviklingen i vestlig kunst. Det tog for alvor fart med Verdensudstillingen i Paris i 1867 og nåede et højdepunkt i 1880’erne og 1890’erne med Gauguin og Van Gogh. Begge blev vist på Den Frie Udstilling, hvor flere af de oprørske fynboer var medlemmer. En af dem var den unge Johannes Larsen, som bogstaveligt talt voksede ind i et nyt billedsprog med en frisk og uspoleret tilgang til skildringen af den danske natur, frigjort fra den europæiske billedtraditions refleksgentagelser.
Når man beskæftigede sig med de japanske påvirkninger hos Johannes Larsens, har det ligesom været små kig ind ad en dør, der stod på klem. Nu åbner Faaborg Museum for første gang døren på vid gab med den hidtil største udstilling om japansk træsnitkunsts indflydelse på fynbomalerens værk.

Den uspolerede uskyld
To unikke privatsamlinger af japansk træsnit har bidraget til udstillingen i Faaborg, hvor de sættes overfor et stort udvalg af kunstnerens træsnit og malerier. Men selvom væggene bugner af indtryk, så man næsten ikke kan se sig mæt, taber man aldrig tråden. Via udsøgte kunstnere som Hokusai og Hiroshige fører udstillingen skrift for skridt ind i de japanske træsnits betydning for Johannes Larsens naturskildring – den næsten videnskabelige fremstilling af fugle og planter, ofte sat frit svævende på det lyse papir; evnen til at skabe liv og bevægelse med få, præcise streger, som også kan forfølges i maleriet. Undervejs bliver der også sat fokus på de indbyggede modsætninger, der ligger i at opsøge det fremmede for at skildre det nære, og i at ville finde en uspoleret uskyld i drømmen om et fjernt paradis. For kun formede kulturmennesker kan skabe sådan en drøm i kunst.

Udstillingen er fremragende sat op, og det lykkes både i tekst og billeder at formidle komplekse sam-menhænge, så de bliver forståelige og fascinerende for udenforstående. Og så er det jo ekstra pirrende for fantasien, at museet selv er en del af den historie, der vises i udstillingen. For da Carl Petersen tegnede museet til Fynbomalerne, tilføjede han flere japansk inspirerede detaljer, og det var Johannes Larsen selv, der udførte den pragtfulde vægudsmykning i museets arkiv. Han lod sig inspirere af forgyldte japanske skærmvægge, da han med asiatisk præcision og elegance satte danske fuglemotiver, på monokrom gylden grund – iblandet påfugle som spraglede eksotiske akkorder i den fynske naturmusik.


Faaborg Museum
Grønnegade 75, Faaborg
Frem til 31. december