L.A. (Laurtits Andersen) der siden tog navnet Ring (1854-1933) efter sin fødeby syd for Næstved. Værket ”Folk som går fra kirke, Mogenstrup” fra 1889 indgår i Fuglsangs egen samling. Foto: Ole Akhøj / Fuglsang Kunstmuseum.

Fuglsang Kunstmuseum – 10 års jubilæum – i Dialog med SMK

Af Lisbeth Tolstrup - 23. Apr 2018

Fuglsang Kunstmuseum, beliggende i naturreservatet Skejten mellem Nykøbing Falster og Nysted på Lolland, danner netop nu ramme om en smukt disponeret udstilling under titlen ”Dialog med SMK”. Anledningen er museets 10 års jubilæum og helheden er kurateret af kunsthistorikerne Liza Kaaring og Tine Nielsen Fabienke, begge tilknyttet Fuglsang.

Fuglsang Kunstmuseum kan i 2018 fejre 10 års jubilæum som selvstændigt museum. Som så mange andre steder går historien dog noget længere tilbage, faktisk til 1887, hvor der blev etableret en kunstsamling i tilknytning til Maribo Museum. I midten af 1960’erne udskilles kunstsamlingen for at blive til Lolland Falster Kunstmuseum, der i 1979 får sin første kunstfaglige leder. 10 år senere bliver det til Stor-strøms Kunstmuseum, stadig med tilhør i Maribo, indtil der omkring årtusindskiftet går planer i gang om at etablere et selvstændigt museum støt-tet af Realdania Fonden og Det Classenske Fideicommis. I 2005 vinder den engelske arkitekt Tony Fretton konkurrencen om udformningen af et nyt museum, placeret ved herregården Fuglsang på Lolland. I 2008 åbnes museet for publikum og det er på den baggrund, der nu kan fejres 10 års jubilæum.

Forud for dialogudstillingen blev der tidligere i år vist en udstilling med nyerhvervelser, der på fornem vis supplerer den i forvejen meget fine samling, der nærmer sig 4.000 enkeltværker. En præsentation, der fortsat kan ses i museets mindre rum, mens dialogudstillingen indtager den store særudstillingssal. ”Dialog med SMK” er med sine knapt 30 værker en i antal ret beskeden udstilling. Til gengæld er den mættet med intense oplevelser og så præcist sammensat, at man gang på gang står med fornemmelsen af at få lov at opleve noget nyt ved fordybe sig i de mange dialoger, der lægges op til undervejs. Nog-le mellem værker af samme kunstner, andre mellem flere. Dertil kommer, at der i mange af værkerne er referencer til lokale steder og velkendte bygninger.

De udstillede værker, der omfatter malerier og skulpturer, spænder over 150 år, med det ældste ”Motiv fra Nakskov Kirke” malet af Christen Købke i 1835 og det seneste malet af Niels Ne-dergaard i 1985, uden titel, men kendt som et af hans islamisk inspirerede mønsterbilleder, skabt i forlængelse af langvarige ophold i Cairo. Umiddelbart kan det forekomme modigt at slå så stort et cirkelslag, men museets historie taget i betragtning giver det god mening. Dertil kommer, at der kan trækkes utallige linjer mellem de knapt 30 dialogværker og de 15 kunstnere bag dem. Nogle kollegiale, nogle opstået som mesterlære udveksling, atter andre internationalt funderede. Fx er der flere eksempler på kunstnere, der har frekventeret Kunstnernes Frie Studieskoler, nogle der har søgt inspiration i udlandet, bl.a. i Paris i begyndelsen af det 20. århundrede og endelig er der repræsentanter for nogle af de velkendte kunstnerkolonier bl.a. i Skagen og på Fyn.

Dialog med SMK – den 2. jubilæumsudstilling. De ud-stillede kunstnere er: Christen Købke, P.C. Skovgaard, L.A. Ring, Anna Ancher, Laurits Tuxen, Valdemar Schønheyder Møller, Vilhelm Hammershøi, Johannes Larsen, Astrid V. Holm, Johannes Bjerg, Astrid Noack, Adam Fischer, Helge Holmskov, Frede Christoffersen og Niels Nedergaard.

Fuglsang Kunstmuseum
Nystedvej 71, Guldborgsund
Frem til 21. maj

Anna Ancher (1859-1935) er repræsenteret på udstillingen Dialog med SMK med billedet ”I Høstens Tid” fra 1901. Billedet tilhører Fuglsang Kunstmuseum.
Foto: Ole Akhøj / Fuglsang Kunstmuseum.
Artikel fra: Nr. 04 / 2018 – April / Maj