Ein Gespräch

2. Dec 2011

Af Lise-Lotte Blom
llb@nalnet.dk

På Fyns Kunstmuseum (FKM) i Odense kan her og nu ses en bemærkelsesværdig udstilling be-stående først og fremmest af to gigant-store skulpturer: Ingvar Cronhammars horisontale røde ”We saw that, didn’t we” og Morten Stræde’s vertikale blå ”Geist”. Begge værker af skabt af moderne materialer. Cronhammars af lakeret stål og aluminium og Stræde’s af polyester, akrylplade og video. Begge skulpturer er opbygget af enkle geometriske og stereometriske former, hvor især cirkler og spidse vinkler dominerer. Alle glatte overflader er samlet med stor præcision og er efterfølgende blevet sprøjtelakerede. Dette giver et fælles afsluttet præg, der understreges af at begge skulpturer er anbragt på et til formålet specielt designet sort gulv, hvori spejlblanke felter er indlagt. Udstillingens titel ”IDEAL (Ein Gespräch) og de to skulpturers ovennævnte fremtoning og iscenesættelse lægger op til at her foregår et bud på to forskellige udsagn (varsler om) en teknologisk fremtidsvision. De to skulpturelle ud-sagn giver tilsammen større gennemslagskraft end hver skulptur be-tragtet separat.

De to skulpturer taler ikke samme formsprog
Morten Strædes skulptur (”Geist”) kan give associationer til den futuristiske skulptur ”Bevægelses ur-form i rummet”, fra 1913 af den italienske kunstner Umberto Boccioni (1882-1916). Boccionis skulpturs titel henviser til hele den menneskelige eksistens’ betingelser og begrænsninger. Mens Boccioni tilsyneladende mente at mennesket og teknologien danner en symbiose, der synes at gøre dem uovervindelige, så lægger Strædes skulptur i langt hørere grad op til en ”Ge-spräch” (en samtale) derom. Nemlig til en samtale også med Cron-hammars skulptur ”We saw that, didn’t we”, der kan give associationer til en robot på fire ben, bygget op af forskudte manierede figurer og cirkler (Big Dog?).
Men kan disse figurer tale sammen? Har de en fælles forståelsesramme? Det er vel det, der er  det åbne spørgsmål?
Hvis der er en samtale, hvad drejer denne samtale sig så om? De to skulpturer til sammen rejser således flere spørgsmål, end der gives svar.
Dialogen mellem de to skulpturer er åben. Men af endnu mere afgørende betydning er det om betragteren fanges af den konfliktpræsentation, som de to skulpturer antyder – og som i bedste fald kan opfattes som en tro på muligheden af åben dialog mellem magthavere? Det bør komme an på en prøve. Se udstillingen! Den er ikke let tilgængelig i dobbelt forstand. Gulvbelægningen er så sart at man skal bære stoftøfler. Men det er umagen værd. Man skal give sig tid til at opdage de mange detaljer i de to skulpturer. Der er mange krydshenvisninger de to skulpturer imellem.

Første gang de to kunstnere arbejder sammen
Ingvar Cronhammar, f. 1947 er vel først og fremmest kendt som skaberen af Danmarks største permanente kunstværk i offentlig eje, Elia, 2001 ved Herning. I Odense er han repræsenteret bl.a. med installationerne Camp Fire, 1993 i Munke Mose og As if through a Glass and Darkly – the Landscape, 2007 ved Odense Teknikum på Niels Bohrs Allé.
Udstillingen på FKM viser en række andre værker af Cronham-mar: Vægdekoration, 2000, Skærm-bræt, 2000 og Chaiselongue, 2000. Alle rumlige værker i lakeret stål.
Morten Stræde, f. 1956 har udført en række markante skulpturer i offentlig eje, der omhandler krydsfeltet mellem konstruktion og dekonstruktion. Nævnes kan Mega-ron / Et Felt, 2001 på Assistens Kirkegård, København, hvor liv og død er temaet. Vertikalitet og samspil med omgivelser  ses i udpræget grad både i skulpturen Ulisses, 2008, Aarhus Universitet, nær det tidligere Institut for Kunsthistorie og  den underfundige og meget smukke Fuld af stjerner, 2010 ved Skt. Markus Kirke, Århus. Udstil-lingen på FKM af Stræde omfatter tillige tre skulpturer: Element #5, 2005, Element #6, 2005 og Element #7, 2005.
Cronhammars og Strædes fælles installationsprojekt IDEAL (Ein Gespräch) er præmieret af Statens Kunstfonds Billedkunstneriske Ind-købs- og legatudvalg. Cronhammar og Stræde bliver præmieret med 50.000,- kr. hver.
Udstillingen, der er blevet til i samarbejde med Vendsyssel Kunst-museum i Hjørring og galleriet Nils Stærk i København.

Fyns Kunstmuseum
Jernbanegade 13, Odense
Frem til den 12. februar 2012
Artikel fra: Nr. 11 / 2011 – Dec. / januar