Cecily Brown - Uden titel (CB 1350). Monotypi, olie på Lanaquarelle-papir,78,7 × 109,2 cm. © Cecily Brown. Courtesy of the artist and Two Palms Press, New York. Foto: Brandon Israels & Doug Volle.

Dragende og forførende – Cecily Brown på Louisiana

Af Lis Engel - 17. Dec 2018

Louisiana har skabt en stor og spændende udstilling med den figurative og abstrakte maler Cecily Brown. Det er en udstilling som er dragende og forførende. Den vækker nysgerrighed, beundring og den åbner for spændende følelser og tanker.

Kroppen som metode og tema

Cecily Brown er en maler der hylder selve maleprocessen, som en måde at udforske verden på. Hun skaber grundige studier af sine udvalgte temaer i form af tegninger og samplinger af former både fra kunsten og fra mediernes verden. Male processen er en nøgle til at komme på sporet af, hvad et tema gemmer af udtryks- og betydningsmuligheder. Hun er en moderne kunstner, der er åbent nærværende i den skabende begivenhed med en styrke, og en vilje til at forme og et ideal om at væve krop og tanke, det nære og det fjerne, ind i skabelsen af billedet. Billedet sker undervejs i selve hanslingen at male. Billederne er stærke, ekspressive og lysende. Det gælder både de små formater og ikke mindst de helt store sene værker, hvor Cecily Brown viser, at hun virkeligt er en maler der fysisk kan udnytte de ekstra store formaters muligheder.

Det vigtigt for hende at vise at bevægelse er et skabende element i billedet. Alt er gennemstrømmet af bevægelse som forbindelser, der opløser og forvandler motivet til en figurativ- abstrakt åben fortælling.

Her er det let at se sammenhænge med fx Willem de Koonings kvindeserier. Men alle slags begivenheder hvor mennesket er i centrum har hun skildret med en særlig fornemmelse for bevægelse, som det der skaber forbindelser. Hendes særlige stil viser at hun er en kunstner der sanser og oplever og skaber sine værker ved at være kropsligt nærværende og at hun med sin kropslige indlevelse viser os en moderne fortolkning af menneskets vilkår.

Cecily Brown – Hvor, hvornår, hvor ofte og med hvem?, 2017. Olie på lærred,
277 x 1008 cm / 3 paneler © Cecily Brown. Courtesy of the artist.

De meget store malerier

Cecily Brown har også taget en usædvanlig fysisk tilgang med de meget store malerier. Det største maleri er 10 meter langt. Som tilskuere giver disse meget store formater os mulighed for at opleve hendes malerier på lang afstand, hvor temaer og figurer bliver tydeligere og selve billedets komposition træder frem, mens vi når vi bevæger os tættere på indfanges af de uendelige strøg der i bogstavelig forstand skaber forbindelser og bevægelser mellem alle dele af de store værker. Her har vi muligheden for som tilskuere at få en tydelig fornemmelse af hvordan vores egen oplevelse af begivenheder også kan skiffe fokus ved at zoome helt tæt og igen gå på så stor afstand som muligt. Det udfordrer vores sansning og vores forståelse og viser helt konkret hvordan sansning, bevægelse, krops, hjerte og tanke er vævet som en vibrerende streng ind igennem hendes værker – også i disse kæmpestore værker. Hun udforsker mediets potentiale – og udfordrer det hele tiden. Samtidigt viser hun hvordan fortid og nutid i hendes maleri er i en evig samtale om det der er betydningsfuldt for mennesker – både individuelt og som kulturer på tværs af grænser og andre forskelle. Vi bærer på en mængde billeder i vores personlige og i vores kulturelle historier og malere som Cecily Brown viser på en uhyre stærk måde, hvad maleriet kan og hvordan det kan forbinde , kroppen, tanken og følelsen, det individuelle og det universelle i stærke udtryk.

Cecily Brown – Uden titel, 2018. Monotypi, olie på Lanaquarelle-papir, 58,4 × 78,7 cm.
© Cecily Brown. Courtesy of the artist and Two Palms Press, New York. Foto:
Brandon Israels & Doug Volle.

Nærvær og sansen for rum, krop og lys

Hun er ekspressiv, figurativ og fortællende, men også abstrakt og lyrisk sansende. Rum, lys og bevægelse skaber et fokus som bliver udgangspunkt for inspirationer i videreudviklingen af de temaer som hun er optaget af.

Fx fortæller hun om besøg på Louisiana, hvor hun for første gang fordybede sig i stedet og omgivelserne, stranden, stenene og lyset- og følte sig inspireret til valget af det hun kalder en nordisk palet. Det er denne evne til nærvær der skaber billedet gennem den maleriske handling i et levende NU.

Udstillingen er som alle udstillinger på Louisiana et resultat af en grundig research og derefter en beslutning om en særlig måde at præsentere kunstneren og værkerne på. Publikum guides så at sige gennem værkerne på en særlig måde, idet Louisianas ønsker at tydeliggøre kunstnerens arbejdsmåder og inspirationskilder som strækker sig fra klassiske kunstnere som Bosch og Goya til moderne kunstnere som Willem de Kooning og Francis Bacon, Det er bestemt en udstilling, der skal ses og som man sagtens kan fordybe sig i af flere gange, så meget forskelligt materiale er der stillet til rådighed. Det er en invitation til at gå på opdagelse i en kunstners vej til at udforske det betydningsfulde i mødet mellem mennesker, naturen og samtidens begivenheder, hvor hun især er berørt af katastrofer, flygtningen og skibbrud, men også af nærværet med steder, lyset og bevægelsen imellem mennesker.

Udstillingen har fået titlen ”Where, When, How Often, and With Whom – en klar inspiration fra Gauguins titel Hvor kommer vi fra? Hvad er vi? Hvor går vi hen?

Cecily Brown er en af de moderne malere der har været med til at sætte fokus på maleriets særlige muligheder for at skabe billeder der fortæller om det moderne menneskes vilkår i et stærkt malerisk udtryk.

Se www.louisiana.dk

Louisiana
Gl Strandvej 13, Humlebæk
Frem til 10. marts 2019

Artikel fra: Nr. 11 / 2018 – December / Januar