Drachmann og Fanø

18. Jun 2015

Af Lars Svanholm
larssvanholm@mail.tele.dk

"Alt i alt, naar bare det gode Vejr kommer, saa skal jeg synge en Hymne til mit lille Fanø – hvilken hymne vilde bliver dobbelt skøn, om jeg havde min lille gode Hjeærtenskær til Selskab og Fortrolighed og Opbyggelse og Meddelelse osv. osv."

Blandt andet sådan skrev maleren og digteren Holger Drachmann til sin muse og elskede Amanda den 27. april 1894. Brevet er – som det fremgår – afsendt fra Fanø. Amanda havde bopæl i Hamburg, så i sagens natur eksisterede der i denne periode en vis brevudveksling mellem de to.

Historisk set er Holger Drachmann vel mest berømmet for sin rolle i selskab med malerne i Skagen; men hans levnedsbeskrivelse bringer ham vidt omkring i hans levetid, der strækker sig fra 1846 til 1908. Blandt de steder, han med mellemrum tager ophold, er Fanø, som han besøger første gang i september 1875 og når fokus netop falder på Holger Drachmann og Fanø, skal det ses i det perspektiv, at forfatter og bibliotekar Per Hofman Hansen i samarbejde med Fanø Kunstmuseum har udgivet en bog, som netop bærer titlen ‘Holger Drachmann på Fanø’

Per Hofman Hansen er en grundig mand. Det kan man ret omgående konkludere, når man læser beskrivelsen af et følsomt kunstnersinds livtag med Fanø og øens skiftende vejrlig. Årsagen skal angiveligt findes i, at Drachmanns oprindelige hensigt med at besøge Fanø var af helbredsmæssig karakter. Senere tog han blandt andet del i indvielsen af de berømte hoteller ved Fanø Vesterhavsbad, og netop disse lokaliteter skulle få afgørende betydninger for kunstnerens fysiske ve og vel.

Hvis man – som Per Hofman Hansen – besidder en vis entusiasme omkring Fanø og øens historie, er det helt oplagt, at Drachmanns rolle på stedet bør beskrives. Heldigvis findes der et massivt antal korrespondancer, som belyser kunstnerens skiftende Fanø-ophold. Da Drachmann samtidigt var meget flittig med palet og pensel samt med tegneredskaberne, foreligger der et væsentligt antal værker fra kunstnerens hånd og disse er gengivet meget smukt i bogen. Og når jeg bruger adjektivet "smukt" skal det tages bogstaveligt. Bogen er ned til mindste detalje forarbejdet i en overbevisende finish.

Per Hofman Hansen
‘Holger Drachmann på Fanø’
176 rigt illustrerede sider
Udgivet af Fanø Kunstmuseum
ISBN 978-87-993729-1-1