DK under forvandling

10. Sep 2010

Af Lise-Lotte Blom

14 af de bedste danske kunstnere der arbejder med fotografi har i en tre-årig periode (2008-2010) rejst rundt i landet og fotograferet deres opfattelse af det danske land, som det tager sig ud her og nu.
De deltagende 14 fotografer/billedkunstnere er: Jørgen Borg, Peter Brandes, Christina Capetillo, Krass Clement, Joakim Eskildsen, Mads Gamdrup, Nicolai Howalt, John Jedbo, Astrid Kruse Jensen, Fie Johansen, Kirsten Klein, Janne Klerk, Henrik Saxgren og Trine Søndergaard.
Selve udstillingen hedder egentlig STEDER Danmark under forvandling. Udstil-lingen er en del af Danmarks-historiens indtil nu største fotoprojekt. Projektet Dan-mark under forvandling, hvis initiativtager er Hans Edvard Nørregård-Nielsen, er udviklet sammen med projektets bestyrelse. Fotoprojektet bliver præsenteret i et større bogværk samt med udstillingen STEDER Danmark under forvandling, som vises på Museet for Fotokunst. Udstillingen er kurateret af Louise Wolthers og direktør for Museet for Fotokunst, Ingrid Fischer Jonge.

Bog og udstilling
Bog og udstilling har en bredkulturhistorisk appel, og det tværæstetiske og tværfaglige sigte er sikret med valget af en række betydningsfulde skribenter, bl.a. Peter Laugesen, Jens Smærup Sørensen, Marianne Larsen, Siegfried Lenz, Henrik Dahl, Pernille Stensgaard, Suzanne Brøgger og Anders Troelsen. Bogen på ca. 700 sider der fordelt på 3 bind i kassette udgives af Gyldendal og anmeldes senere af undertegnede på Kunstavisens netavis.

Projektets bestyrelse
Projektets bestyrelse og bogens redaktionelle faggruppe er Erland Porsmose (formand), Michael Stoltze, Ingvar Cronhammar, Steen Høyer, Peter Dragsbo og Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Til bogværket hører også et mindre bind, hvor de 14 kunstneres individuelle projekter præsenteres med tekster af forfatter Gitte Broeng og projektets kunstneriske leder, Louise Wolthers. Dette mindre bind kan købes separat og er en glimrende introduktion til selve udstillingen.

Land og by/Natur og kultur
Det danske landskab – og byskaber skildres på forskellig vis. De mange fotografier skildrer land og by skabt på de æstetiske, idémæssige og visuelle præmisser, som fotografiet giver.
De nyoptagne fotografier af Danmark belyser, hvorledes natur og kultur spiller sammen i de landskaber der omgiver os. Det er gribende at se udstillingen som helhed og at se hvor alsidigt og forskelligt fotograferne/kunstnerne fortolker den opgave de er blevet stillet.

Kirsten Klein og Janne Klerk
Kirsten Klein, f. 1945  fokuserer i sit projekt både på de nye rekreative landskaber og på den ubønhørlige proces, hvor havet æder sig ind på kysten med en destruktiv kraft, som menneskeheden kan være med til at fremme ved at forstyrre den naturlige balance jf. fotografiet Storm ved Lønstrup. 2009. Hendes sort-hvide billeder rummer kontrast i de mørkere dele, mens de lysere ofte overfremkaldes. Dette skaber struktur i mellemområderne, således at billederne fremstår med en særegen stoflighed. Hendes fortolkning af det danske landskab får præg af et abstrakt landskab, i et rum uden for tid, hvor strukturer i samspil med lyset bliver det altafgørende.
Janne Klerk, f. 1953 fokuserer i sit projekt i udstillingen på de danske kyster., jf. Fyns Hoved. 2008. Rent geografisk adskiller det lange smalle hoved, som er Fyns nordligste punkt, Storebælt fra Kattegat. Hovedet drejer lidt mod øst, ligesom Grenen, Skagen. Kysterne ændrer sig hele tiden, nogle steder en smule, andre steder meget. Forandringerne sker overvejende af sig selv. Havet forårsager dette. Dog skyldes visse forandringer strukturelle og samfundsmæssige ændringer. Klerks billeder fortæller bl.a. om en fiskekultur, der er ved at gå under. Havnene har ikke den betydning de engang havde. Janne Klerk arbejder især med landskab, natur og arkitektur. Hun har bidraget til adskillige bøger fx dansk teglstensarkitektur, Østfyn og det danske vejr. Hun er vant til at fortælle historier med sine billeder. Det gør hun også her i rigt mål.
De øvrige 12 fotografer har ligeledes særdeles spændende indfaldsvinkler til deres værker.

Udstillingen rejser videre
STEDER Danmark under forvandling vises på Museet for Fotokunst, Brandts Odense frem til og med 21. novemeber 2010. Derefter på  HEART Herning Kunstmuseum 2. april – 28. august 2011, Gl. Holtegaard 12. november  2011 – 15. januar 2012 og endelig på Sophienholm.  Danmark under forvandling er blevet gjort mulig gennem finansiering fra Kulturministe-riet, Ny Carlsbergfondet og Real-dania. Det er en pragtfuld udstilling, der fortjener at blive set af mange.

Museet for Fotokunst
Brandts, Odense
Frem til den 21. november
Artikel fra: Nr. 08 / 2010 – Sept. / okt.