Det sublime landskab

23. May 2011

Af Rigmor Lovring
rigmorlovring@webspeed.dk

En både stor og imponerende udstilling om 1800-tallets danske maleres skildring af Silkeborg- og Himmel-bjergegnens landskaber er netop åbnet på KunstCentret Silkeborg Bad.

Det mørke Jylland
I udstillingen med titlen ”Det Sublime Landskab” er der tale om en skildring af det landskab, som mødte danske tilrejsende malere, når de endelig nåede frem til det næsten ufremkommelige, vilde og barske midtjyske storladne område. En rejse ind i det dengang mørke Jylland foregik med stor besvær til enten til fods eller med postvogn. Nutidens veje fandtes jo ikke. Først i 1861 blev det muligt at sejle med Hjejlen, Danmarks ældste hjuldamper, fra Ry til Himmelbjerget eller videre til Silkeborg. Senere i 1871 fulgte anlæggelsen af jernbanen fra Århus via Ry og frem til Silkeborg.
Med de i alt 120 malerier introduceres til landskabets dengang topografiske udseende med søerne, hedearealer og store skovområder, et storladent landskab som datidens malere søgte. Udstillingens ældste maleri er Dankvat Dreyers ”Parti ved Silkeborg i morgenbelysning” fra 1838 og det yngste er Pauline Thomsens ”Sommerens farvel til efteråret” fra 1927, men alle malerierne er med til at fortælle om en romantisk søgen efter et storslået landskab fyldt med skønhed og mystik. I begyndelsen var kunstnernes rejse for en stor dels vedkommende koncentreret til området omkring Ry og Himmelbjerget. Her har kunstnerne i deres landskabsskildringer været med til skabe interesse for Himmelbjergegnen og stedets skønhed. Andre kunstnerne drog videre vestpå mod det skønne Silkeborg samt det vestlige område med de enorme hedestrækninger.
Denne både kunstnerisk og kulturhistorisk rejse foretaget af mange af dansk guldalders store kunstnernavne, som nu vises på denne store udstilling, er en virkelig åbenbaring i landskabsstudier. Det er de store lyngarealer, som har strakt sig gennem hele Jylland, der er store skovstrækninger og spredte buske, sandarealer, sparsom beboelse og meget mere ses gengivet i såvel mægtig store komposioner som i små fascinerende skitser. Her er tale om mødet med et landskab, som er helt anderledes end det kulturlandskab, som vi kender fra i dag.

Storslået natur
Blandt de mange præsenterede kunstnere kan nævnes Vilhelm Kyhn, der med store malerier fra bl.a. Silkeborg er med til at sætte fokus på den nye by, der opstod omkring Papirfabrikken, der var blevet anlagt i 1844. Desuden ses værker af kunstnere som Louis Gurlitt , Harald Foss, Janus La Cour, Dankvart Dreyer, Godfred Christen-sen m.fl., der alle har været optaget specielt af den storslåede natur og som på en yderst fascinerende måde har gengivet det sete. Over alt er det spændende at gå på opdagelse i de gamle malerier, hvor man synes at kunne nikke genkendende til mange af de afbillede motiver for derpå selv at forsøge at finde frem til de både genkendelige men også forandrede udsigtspunkter eller blot få et indblik i den storslåede natur, som findes i det midtjyske område.
Som en appendiks til ”Det Sublime Landskab” ses udstillingen ”Nutidens kunstnere og Hjejlen, hvor nulevende danske kunstnere som Jens Gregersen, Sonia Brandes og Steen A. Hovmand samt den tyske kunstner Knud Knabe og ”Living Lenses” fra USA Har taget Hjejlens nutid og kulturhistorie op taget op i ved at satse på landskabets fugle og Hjejlens historie.
I forbindelse med de to udstillinger udstillingen og Hjejlens 150 års jubilæum har KunstCentret Silkeborg Bad udgivet bogen ”Det Sublime Landskab”, som er med til at sætte såvel kunst som kunstnerne ind i en både kunstnerisk og kulturel ramme.
Museer og private ejere over hele landet har udlånt værker til udstillingen.
Også Silkeborg Kulturhistoriske Museum står klar med åbningen af en stor udstilling og bogudgivelse, hvor fællestitlen bliver ”Hjejlen og det skønne Silkeborg”. Hjuldampe-ren Hjejlen, der fejrer sit 150 års jubilæum, har gennem de mange år været forbindelsesledet mellem Silkeborg og de omgivende søer, skove og bakker. Dens betydning for såvel Silkeborg som silkeborgenserne beskrives i denne udstilling, som vil åbne for publikum den 25. juni 2011 og vil kunne ses frem til og med efterårsferien 2011.

KunstCentret Silkeborg Bad
Gjessøvej 40, Silkeborg
Frem til den 28. august
Artikel fra: Nr. 05 / 2011 – Maj / juni