Det stille vand, den dybe grund…

15. Sep 2014

Af Lise-Lotte Blom
llb@nalnet.dk

From Grid to Romance
Peter Martensen er en central figur inden for dansk kunst. Med sit helt særegne udtryk, hvor han fastholder mennesket som motiv i malerierne (ofte de anonyme gennemsnitsmænd, iført hvide skjorter eller kitler og mørke bukser) tilføjer han sceneriet  en surreel drejning af noget absurd. Hvad er det der foregår i billederne? Og Hvorfor?
På præsentationen på Brandts 13 i Jernbanegade, ses værker fra 1990-’erne til i dag. Det fremgår at malerierne fra 1990’erne er bygget op over et ”grid” (mønster) af en gentagelse af billedets figur og form. Martensen komponerer sine billeder stramt og enkelt med en multiplikation over samme figur. Dog… og det er vigtigt – med antydninger af divergenser. Farvemæssigt dominerer i 1990’erne gråt/hvidt med brug af enkelte jordfarver. Efter at Martensen for nogle år siden fik atelier i Odsherred er hans interiører blevet erstattet af bakkede landskaber ofte med planter og vand. Farverne, især grøn og blå er blevet fremtrædende. Resultatet er at de  noget strenge og melankolske billeder får et mildere skær. Arbejdet med den blå farve kan også være affødt af Martensens arbejde med maleriet ”Blue Shield”, udført på opfordring af det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Blue Shield indgår her i en serie af  moderne bataljemaleri, hvor også andre danske malere har bidraget. Martensen arbejder i dag ikke kun med mange farver. Han har netop påbegyndt et stort maleri kun i indigoblåt, og han har således snarere udvidet sit register.
Melankoli
Martensens billeder bærer på stemninger af melankoli. Ikke forstået negativt, men snarere med vægten lagt på en stille undren over tilværelsens grundvilkår. Hvorfor er man født? Og hvad er det egentlig man skal udrette? Hvilke systemer er det man møder?
Mennesket er forbundet til naturen, måske kan dette hjælpe det forvirrede menneske?
Martensen stiller indirekte en mængde spørgsmål om magt og afmagt. De skildrede menneskers gøren og laden ses dog også i et skær af humor. Det gådefulde er fremherskende. Der er noget vigtigt under overfladen…

Penselstrøg og farvelag
For Martensen er penselstrøg og farvelag ligeså vigtige som motiverne. De mange uligheder i billedets opbygning skal gerne tilsammen skabe en balance. Det rytmiske får en vigtig betydning, således at en særlig stemning opstår. Betragteren må så selv drage konsekvensen af billedets udsagn!

Sunny Day, 2012
En del billeder er skabt alene ud fra den følelse, som konkrete oplevelser har givet Martensen. Således fx ”Sunny Day”, 2012, hvor kunstneren havde flyttet atelier fra byen til landet (Odsherred), og hvor glæden over det omgivende landskab er fremherskende, men hvor de hvidklædte mænd er identifikationspunkter og samtidig repræsenterer forskeren, der registrerer.

Spændende opbygget udstilling
Ved udstillingens begyndelse i det nye Brandts 13 kommer man ind i et kontorlignende rum, hvor der er ophængt hvide kitler. Udstillings-gæsten er således mentalt parat til Martensens uniformerede afbildede personer. De primært grå/hvide billeder adskilles fra de grønne nyere, idet 3 videofilm af Martensen fremvises i lokalet bag skulptursalen. Her må fremhæves videoen ”The Loop” fra 2008, hvor man kan se tre tilsyneladende identiske episoder med en mand i hvid skjorte og sorte bukser, der skal udfylde et skema. Personen er overvåget, så man som betragter kan følge med i hans venten, forvirring og desperation. Som i Martensens malerier er der en mængde spørgsmål, men også humor: Hvorfor skal skemaet udfyldes, hvorfor bliver der talt i telefon?
Martensen, der blev født i Oden-se i 1953, gik på Bolbro- og senere Tarup Skole. Han er uddannet på Det fynske Kunstakademi 1971-77 og Grafisk Skole på Det kgl. Danske Kunstakademi (1982-84). Har ud-stillet internationalt og i 2014 skal han udstille på Frederiksborgmuse-et (med ”Blue Shield”) og i New York på BDG Gallery med ”The Power of Silence).
På udstillingen i Odense kan købes den glimrende bog: ”Reco-very Peter Martensen”, 2013 med tekster af Torben Sangild, Jens Chri-stian Grøndahl og Peter Martensen. Se denne fine udstilling.

Brandts 13
Jernbanegade 13, Odense
Frem til 9. januar 2015
Artikel fra: Nr. 08 / 2014 – Sept. / Okt.