Det glasklare Hjerte, en biografi om L.A. Ring

Af Inger de Stricker - 5. Jun 2020

I 1934 udkom biografien om L.A.Ring. Den var stor, grundig og virkede som det ultimative værk om kunstneren, skrevet af kunsthistorikeren Peter Hertz. Nu måtte alting da være skrevet. Siden dengang er der skrevet mange mindre værker, udstillingskataloger og artikler om kunstneren anskuet ud fra forskellige vinkler. Den symbolistiske vinkel i hans kunst er især blevet fremhævet i de sidste årtier. Den havde man mindre blik for tidligere.

Her i foråret 2020 har Henrik Wivel udgivet et digert værk om L.A. Ring, som erstatter Peter Hertz ‘værk. Alene et overvældende antal farvegengivelser af Rings arbejder gør den til et must, hvis man vil beskæftige sig med ham. I 1934 var billedgengivelserne trykt i brune toner. Nu er der smukke farvegengivelser overalt i bogen.

De vigtigste fortolkningsafsnit er trykt på blåt papir, og Henrik Wivel er virkelig en fremragende fortolker. Han bruger sit store litterære kendskab til at sætte nogle af Rings vigtigste værker ind i en litterær og filosofisk kontekst.

To centrale malerier, malet med kun et års mellemrum sættes op mod hinanden: Den ene som afslutningen på en tid og det anden som starten på noget nyt, både i hans private liv, men også i samtidens kunstliv med ved indgangen til det 20.årh.

Det store maleri Efter Solnedgang ”Nu skrider dagen under, og natten vælter ud” fra 1899 tolkes som et billede på natten, døden og århundredet afslutning, hvor en del af motiver hensynker i mørke og dunkelhed, mens ”Sommerdag ved Roskilde fjord fra 1900 ses som et glasklart morgenbillede. Alting i billedet står skarpt og koncist malet. Det kølige blå morgenlys dominerer himmel og hav. Noget nyt begynder. Wivel tolker det ikke panteistisk, men ser det fyldt med metafysisk tomhed. Gud er væk og mennesket frisat til at skabe sin egen mening med livet. En overraskende tolkning.

Bogen er kronologisk bygget op. Der er en del nyt materiale, herunder Sigrid Kählers breve, der giver et indblik i familielivet, forholdet til vennerne og til børnene. Maleren selv var ikke meget skrivende. Hvad han havde at fortælle, udtrykte han gennem sit maleri.
Bogen er gennemarbejdet med et godt noteapparat, udstillingsregister, navneregister, bibliografi mv.

En sikkert væsentlig grund til, at bogen er skrevet er, at L.A. Ring er blevet moderne igen.

Heldigvis er bogen om ham er godt skrevet og medrivende at læse. Ring havde en stor plads i kunstlivet i sin egen levetid. Denne bog vil være med til at give ham en stor plads også fremover.

Fakta om bogen:
Det glasklare hjerte- biografi om L.A. Ring af Henrik Wivel
340 sider med 225 illustrationer, pris 399,95kr
Forlag: Strandberg Publishing