Den store fortælling

13. Nov 2012

Af Lars Lisberg

Man kan hævde og anerkende, at kunst i sig har et selvbiografisk udgangspunkt og en selvudforskende energi.
I det lys er "Form. Dialog. Pro-ces" en yderst velformuleret og en indholdsmættet udstilling, der be-væger sig i et intenst spændingsfelt mellem abstraktion og realisme.
"Form. Dialog. Proces" er en ambitiøs titel og et ærligt udsagn som det bærende element: Dialogen som erkendelsesform de to kunstnere imellem og med os som vidner. Heidi Guthmann Birck og Aage Birck arbejder æstetisk og dynamisk i fordybelsens tjeneste, og de er med deres fascinerende værker inde ved keramikkens åndedræt- og de er det i ro og klassisk orden.

Ro, styrke og reflektion
Heidi Guthmann Birck arbejder med og analyserer mytologiske beretninger parallelt med spor af svundne kulturer, og hun gør det i et særegent, et universelt og et tidløst sprog. Heidi Guthmann Bircks værker bærer i sig en strøm af skjulte og mindre skjulte budskaber, og skulpturerne rører ganske enkelt ved os med deres sanselige, markante, smukke og undertiden groteske udstraling.
Her forsvinder Heidi Guthmann Birck med fabeldyr, fabelvæsener og guder ind i fantasiskulpturer til sjælevandringer i ucensurerede drømme til verdener, hvor uendelighedsbegrebet er, og hvor historiske og mytiske reflektioner i ro smelter sammen til den styrke, der bærer hele skulpturen.
Dobbeltheden er en styrke i Heidi Guthmann Bircks skulpturer i bronze og muffelbrændt stentøj, og dobbeltheden er for hende gådefuld, en undren og nok også afventende reflektion- og måske en form for respekt for det endnu ikke indtrufne, for det, der er større end os selv. Det er skulpturer, der i deres klassiske hverdagsrealisme langsomt trænger ind i mig.

Harmoni mellem ideal og virkelighed
En del af Aage Bircks værker i saltglaseret stentøj bærer fællestitlen "New life to forgotten tools", hvor de enkelte skulpturer kan hedde "Skulptur med høvl", "Skulptur med "bredbladet økse","Skulptur med håndsketang" – og så videre.
Om disse kulturbærende og meget harmoniske værker i serien "New life to forgotten tools" skriver Aage Birck: "Denne titel fik jeg af en ungarsk kollega til mine arbejder med kombinationer af keramik og "ready mades". Processen begynder med fundet af et stykke værktøj. På tegnebordet bliver det integreret i en skulptur, der ofte låner formelementer fra det. Af hensyn til lerets svind i brændingsprocessen bliver der lavet tekniske tegninger af skulpturen, som danner grundlag for en kartonmodel af den og senere tjener som snitsmønstre for de lerplader, skulpturen bygges op af. En saltglasurbrænding afslutter processen."

I Aage Bircks facetterede vaser, fade og skåle oplever vi hans dybest set klassisk inspirerede tankegang og hans blik for originalitet. Vi kan finde det i en 6-kantet vase, i et 5-kantet fad og i en 7-kantet skål med dekoration.

Mellem tradition og nybrud

Form. Dialog. Proces. Skulpturer og unika i bronze og keramik af Heidi Guthmann Birck og Aage Birck er en visionær udstilling, og der hviler en dyb autencitet og naturlig langsomhed over den.
Værkerne præsenteres i en udstillingsarkitektur, der i sig bærer sporene af planlægning baret af overblik og varm sanselighed.

Haderslev Museum
Dalgade 7, Haderslev
Frem til den 30. december
Artikel fra: Nr. 10 / 2012 – Nov. / Dec.