Den glemte søster

21. Feb 2013

Af Rigmor Lovring
rigmorlovring@webspeed.dk

På Skovgaard Museet i Viborg er udstillingen DEN GLEMTE SØSTER med Su-zette Holten (1863-1937) født Skovgaard med til at sætte fokus på en af de første danske kvindelige kunstnere, der for alvor markerede sig på den danske kunstscene. Som datter af landskabsmaler P.C. Skovgaard og lillesøster til Joakim og Niels Skovgaard voksede hun op omgivet og præget af samtidens kunst. Hun lod sig aktivt engageret i de mange nye kunsttiltag og hendes navn dukker derfor ofte op i forskellige kunstneriske sammenhænge.

Nyskabende keramik

Den kunstneriske skoling fik Suzette Holten først af faderen og senere på forskellige tegnekurser. Skønt hun som kvinde havde talrige forhindringer at overvinde for at blive accepteret som kunstner deltog hun aktivt i samtidens kunst. Sammen med sine brødre, T. Bindesbøll og andre kunstnere arbejdede hun fra slutningen af 1880’erne med nyskabende keramik i Utter-slev og senere i Valby, ligesom hun også på det dekorative område øvede en betydelig indsats. Hun var bl.a. medstifterne af Den frie Udstilling i 1891og udstillede samme sted så godt som hvert år frem til 1927.
Suzette Holtens kunstneriske produktion består hovedsagelig af malerier som landskaber, blomsterbilleder og portrætter samt af keramik ligesom hun udførte bogillustrationer, tegnet udkast til guldsmedearbejder og broderier med meget mere. Skønt påvirket af art nouveau/ skønvirke og japansk kunst holdt hun sig inden for det realistiske formsprogs rammer. I farvesproget når hun et personligt udtryk med blå og gyldne farveharmonier.
I museets store sal dominerer rækken af portrætter og blomsterbilleder. Fremhæves må billedet forestillende ven-inden Elise Konstantin-Han-sen fra 1897 og de to portrætter af komponisten Carl Nielsen fra 1899. Ikke blot er de med til at fortælle om Suzette Holtens styrke i arbejdet med den vandbaseret farve, og de er samtidig med til at vise hendes forståelse og forkærlighed for art nouveauens ornamentale og slyngende spil. Også i de mange smukke blomsterbilleder ses hun at være stærkest i arbejdet med akvarel og gouache.

Landskabets storhed
Landskabsbillederne, i et af de tilstødende rum, er Su-zette Holtens ynglingsmotiver. På sine mange rejser, og det både herhjemme og i udlandet, har hun indfanget og fastholdt rækken af stemningsglimt, det fra frodige skovbilleder udført i næsten skitseagtige udtryk videre til et forenklet næsten abstrakt formsprog. Under sine talrige besøg i Norge var hun ofte på rejse og det fra de sydlige kyster til Nordkap, hvor hun lod sig fascinere af landskabets storhed med fjelde og fjorde. Men også motiver med norske høstakke kaldet hesjer, ses indfanget og gengivet med fin ekspressiv virtuositet.
I rummet med opstillede montre fyldt med ses blandt Suzette Holtens to små fantasiskulpturer i glaseret keramik Trold der suger søen ud og Dragen der vogter indgangen begge fra 1888. En stor rund krukke fra 1889 i brændt og glaseret lertøj leder med sine blå og lyse nuancer tanken hen på en urolig havoverflade, hvor bølgerne bryder og skumsprøjtet står ud i små krusninger på krukkens overflade. Der er flere bud på den eksperimenterende keramik sluttende med fine eksempler fra Den kgl. Porcelænsfabrik samt Bing og Grøndahl, hvor hun arbejdede som underglasurmaler i årene 1910 til 1918. Der er også montre med skitsebøger og forskellige udkast.

Billedvævningerne
I et sidste rum findes en række udkast til større vævninger. Det drejer sig bl.a. om altertæppet Engle på marken til Roskilde Domkirke. Et udkast til indgangsportalen til Kvinde Udstillingen i 1895, hvor Suzette Holten selv var kunstnerisk leder, viser udstillingens indgangssymbol en opgående sol flankeret af mælkebøtteranker. Hun deltog i øvrigt selv i udstillingen med et lille fantasiværelse komplet møbleret og udstyret med møbler og tæpper efter eget design. En stor klassisk inspireret billedvævning, der bygger på et af hendes udkast men vævet af Emma Fischer i 1895 dækker næsten en helt væg.
Da år 2013 er 150 året for Suzette Holtens fødsel har Skovgaard Museet, Vejen Kunstmuseum og Øregaard Museum sammen skabt denne udstilling med Suzette Holtens værker samt udgivet en fin publikation om hendes person og hendes kunst. Udstillingen, der er med til at give et fint billede af skønvirketidens kunst.

Skovgaard Museet
Domkirkestræde 2, Viborg
Frem til den 20. maj
Artikel fra: Nr. 02 / 2013 – Feb. / Marts