Johannes Wilhjelm: To piger på Skagen Strand. 1910. Olie på lærred. 62,3 x 80,5 cm. Foto: Bent Jakobsen. Kunstmuseer. Gave 1978 fra kunstnerens arvinger. Foto: Skagens Kunstmuseer

Den glemte skagnsmaler Johannes Wilhjelm på Skagens Kunstmuseum

Af Grethe Hagensen - 23. Feb 2019

”Man må ligesom tænke på ham i flere kapitler” – Sigurd Schultz, daværende kunsthistoriker og direktør for Thorvaldsens Museum om den glemte skagensmaler Johannes Wilhjelm.

Under overskriften ”Johannes Wilhjelm – fra Italien til Skagen” kaster Skagens Museum nyt lys på en i mange år overset og glemt maler ved en smuk særudstilling i Skifer-salen.

Johannes Wilhjelm (1868 – 1938) hører til gruppen af sene skagensmalere, som i en tid, hvor malerkunsten var under forandring, loyalt gik i skagensmalernes fodspor men også var med til at forny naturalismens natur- og folkelivsskildringer.

Johannes Wilhjelm. Høstfolk. 1927. Fuglsang Kunstmuseum Foto Ole Akhøj 2017

Livet på landet

Johannes Wilhjelm voksede op i et velstående godsejermiljø på Lolland, og det var forestillingen om ”det sunde, naturlige liv”, det autentiske liv på landet, som kom til at præge mange af hans tidlige værker.

Friluftsmaleriet var hans kunstneriske drivkraft og udfordring, men det var på den jyske vestkyst i det barske og øde landskab omkring Svinkløv, at nogle af hans mest vellykkede landskabsbilleder blev til.

Uddannelse og rejser

Han blev uddannet hos maleren Harald Foss (1843 – 1922) på dennes Male – og Tegneskole og blev senere ligesom kunstnerne Vilhelm Hammershøj, Johannes Larsen og Olaf Rude elev på Kunstnernes Frie Studieskoler, som P.S. Krøyer etablerede som et alternativ til kunstakademiet.

Og netop Krøyer, der dyrkede valørmaleriet, fik stor indflydelse på Wilhjelms kunst ligesom en anden af skolens undervisere Kristian Zahrtmann, der malede koloristisk. Sammen med Zahrtmann besøgte Wilhjelm første gang Italien i 1893 men det blev til mange senere ophold i både Frankrig, Italien og Norge, hvor han mødte sin kone Johanne Marie, f. Munk von Klöcker.

Johannes Wilhjelm: Sol i den røde stue. 1919. Olie på lærred. 68 x 67 cm.
Foto: Bent Jakobsen.

Den sorte lade

Johannes Wilhjelm kom sent til Skagen. Det var P.S. Krøyers begravelse i 1909, der første gang bragte ham til byen, men allerede året efter malede han Skagens gamle kirke, og det motiv gentog han mange gange. Det levende kunstnermiljø blandt de ældre etablerede skagenskunstnere virkede tiltrækkende på ham, og i 1916 købte han og familien hus i Skagen. Købmand Winthers gård på Østerbyvej 11 blev omdannet til sommerhus med stort atelier. I dag ejes huset af entreprenør Martin Nielsen, Aalborg.

I 1907 havde P.S. Krøyer samt Anna og Michael Ancher etableret en årligt tilbagevendende sommerudstilling i den Tekniske Skole i Skagen Østerby, men som modstykke hertil etablerede Johannes Wil-hjelm og andre i kredsen af yngre skagensmalere fra 1912 udstillingen ”Den sorte lade” i Vesterby. Den sorttjærede lade beliggende ved klitfogedboligen bag Krøyers hus fungerede som udstillingssted til 1939 for de yngre skagensmalere. På den aktuelle udstilling fortælles nu også denne del af kunstnerkoloniens historie, hvor en yngre generation af malere ønskede at forny Skagenskunsten. Men Wilhjelm malede som de andre skagensmalere børn på Skagen Sønderstrand, skibe på havet, hedelandskaber, familien og lokalbefolkningen, som det f.eks. kan ses på billederne ”To piger på Skagen Strand” og ”Sol i den røde stue”, som ligger tæt op ad Anna Anchers billede ”Solskin i den blå stue”. Han positionerede sig bevidst som skagensmaler og blev en meget populær kunstner i sin samtid og en særdeles aktiv udstiller. Men han forsvandt ud af den danske kunsthistorie, skilte sig nok ikke nok ud i forhold til de gamle skagensmalere og led samme skæbne som en del af sine medstuderende på Kunstnernes Frie Studieskoler.

Johannes Wilhjelm: Skagen gamle Kirke. Nat. 1910. Olie på lærred. 98,4 x
134,3 cm. Foto: Benet Jakobsen.

Det og meget mere fortælles i den første, større monografi om Wilhjelm, som er udgivet i forbindelse med udstillingen. En fin indføring i en glemt kunstners liv og virke skrevet af kunsthistorikere på Fuglsang Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum og Skagens Kunstmuseer, som er gået sammen om at skabe denne fine udstilling.

Skagens Kunstmuseer
Brøndumsvej 4, Skagen
Frem til 28. april

Artikel fra: Nr. 02 / 2019 – Februar / Marts