Den Frodige Fynske have

10. May 2017

Af Lise-Lotte Blom
llb@nalnet.dk

I 2017 fejrer Johannes Larsen Museet i Kerteminde 150-året for Johannes Larsens (JL) fødsel. Alle inviteres inden for i kunstner- ægteparret Alhed og JLs vidunderlige have og kunstnerhjem på Møllebakken. Udstillingen omfatter en række perspektiveringer fx med vigtige henvisninger til kunstnerægteparret Anna og Fritz Sybergs have på Pilegården. Alt suppleret med en omfattende billedkunstudstilling med eksempler på kunstnerægteparrenes liv og færden i deres respektive boliger og haver med vidunderlige blomster, træer og dyr.

HAVEN VED HAVET
Udstillingen er et signalement af to kunstnerhaver med en vandring gennem syv haver: Barndommens have, Havens ikoner, Nyttehaven, Paradisets have, Dødens have, Blomsterhaven og Dyrehaven.
Kunstnerparret Alhed (1872-1927) og JL (1867-1961) skabte på Møllebakken et hjem med omgivende have, der omfattede fem tdr. land. Et totalværk der bliver ægteparrets fælles livsprojekt. Den store naturhave blev brugt som socialt rum og som billedkunstnerisk motiv, fortolket af både Alhed og Johannes. Haven opfattet som et lille paradis og et forbindelsesled mellem hjemmet og den ”vilde” natur.
Anna (1870-1914) og Fritz Syberg (1862-1939) flyttede i 1902 til Pilegården, blot en kilometer fra Larsenfamilien. Sybergfamilien boede i stuehuset til en bondegård med en tilhørende en tdr. land gammel bondehave med mange gamle frugttræer. Sybergfamilien flyttede til en have, der allerede var anlagt, mens Larsenfamilien anlagde hus og have fra bunden. Begge familier brugte haven som motiv såvel som socialt rum.

Den Frodige Fynske Have
Larsen-haven såvel som Syberg-haven er ikoniske gennem de fire kunstneres malerier. Rent fysisk står haverne forskelligt i dag. Larsenparrets have har siden 1986 været museumshave, mens Pilegården brændte ned til grunden i 1955. I dag står kun Sybergs atelier tilbage, som et synligt tegn på at der en gang boede en kunstnerfamilie på stedet. Men heldigvis findes der mange Syberg malerier fra Pilegården og haven. Ofte gengivet med den nære familie.

Barndommens have og havens ikoner
I Larsens have findes på fem tdr. land elementer, der er blevet gengivet gang på gang af ægteparret og af deres mange kunstnergæster. Her kan fx nævnes Svanemøllen, springvandet, vinhuset og skulpturen Kai Nielsens pige.
Svanemøllen ligger højt hævet over Kerteminde og har sammen med de øvrige møller, givet stedet dets navn, Møllebakken. Møllen var opført i 1853. JLs far, I.A. Larsen, ejede møllen fra 1888 til sin død i 1910. Sønnen JL overtog møllen som en del af boet efter sine forældre. Navnet Svanemøllen stammer fra møllens ”vejrhane”, der er udformet som en svane. Talrige kunstnere har malet/ tegnet Svanemøllen foruden JL, fx søsteren Christine Swane, Sigurd Swane, Jens Adolf Jerichau og William Johnson.

Springvandet
I Larsens have blev på den lille gårdsplads mellem villaen og det lille gæstehus anlagt et springvand. Selve villaen var tegnet af Skagensmalernes foretrukne arkitekt, Ulrik Plesner, efter forlæg fra Lar-sen selv. Villaen, hvor grundstenen blev lagt i 1901, står dog mere som et JLs byggeri end som et Ulrik Plesnerprojekt. Svanemøllen og Kirke-møllen præger omgivelserne. Omkring huset blev en stor have anlagt.
Springvandet har form som møllerne, og i springvandet ligger en gammel møllesten. Larsen har malet springvandet flere gange, jf. Johannes Larsen: Gravænder ved springvandet, 1916, olie på lærred/ 95 x 135 cm. JLM. I anledning af 150 året for Larsens fødsel er det tanken at forsyne springvandet med et guldæble. PH (Poul Henningsen) fik idéen til guldæblet, da han i 1917 besøgte Møllebakken. Han konstruerede et æble og en anordning til at fange æblet ind på vandstrålen igen, her med inspiration fra Københavns ældste springvand Caritas-brønden, bygget i 1608 på Gammeltorv. På Dronningens fødselsdag springer der kobberkugler belagt med 24 karat guld i springvandet. De skal symbolisere guldæbler. Traditionen stammer fra 1700-tallet.

Vinhuset
Vinhuset blev opført i 1834 og dermed haveanlæggets ældste bygning. Ægteparret Larsen satte stor pris på vinhuset, der fik en central placering i haveanlægget og byggeriet som sådan. I dag har vinhuset stadig en central placering. I Alheds tid blev vinhuset benyttet til at drikke te i. Senere blev der i vinhusets kælder opbevaret vin, frugt og grøntsager fra haven i sandkasser.
Vinhusets centrale og charmerende placering i haveanlægget har ofte spillet en rolle som motiv for de kunstnere, der færdedes i Larsens paradisiske have. JL og Christine Swane har malt Have-huset flere gange ved vintertide, jf. Christine Swane: Havehus i sne, 1930, olie på lærred/43 x 38 cm, JLM og Alhed Larsen har indfanget forårets komme, jf. Have-huset med blomstrende kirsebær, u.å. Olie på lærred/78 x 94 cm, Privateje.

Dyrene
Johannes Larsens have var først og fremmest en dyrehave og en naturhave. Forhaven og vinterhaven var dog især Alheds område. JL elskede dyr og tog sig kærligt af dem. Af og til havde han sårede eller syge dyr på rekreationsophold i haven. Han havde oddere og fiskehejrer. Ja, han havde en sælhund, benævnt Kalle, som fik plads i svanebassinet på Mølle-bakken. Larsen havde en tid en påfuglefamilie på otte medlemmer. Påfuglene var ude både sommer og vinter. Helt naturligt dominerede de haven. Hannen Harald elskede at placere sig på høje steder, fx på hovedet af Kai Nielsens kalkstensskulptur af pigen, der trækker særken af sig. Dette ifølge Otto Gelsted, Fyns Land, 1942.

Haver
I haverne hos Larsen og Syberg var det tale om nyttehaver såvel som prydhaver. Der var køkkenhaver og frugthaver, hvor man brugte de gode råvarer. På Pilegår-den var der en produktion i form af en frugtplantage, mens der på Møllegården var en lang tradition for ølbrygning. JL opførte ligefrem et bryggeri til sønnen Andreas (Puf).
Udstillingen på Mølle-bakken har sommeren igennem en række aktiviteter med åbne værksteder og workshops. Fremhæves kan tang-ture for både børn og voksne, hvor billedkunstneren Helle Baslund er guide.
Til udstillingen er udgivet en grundig tilrettelagt bog: Haven Ved Havet af Mette Ladegaard Thøgersen, der også er ansvarlig for udstillingen. Bog, udstilling og hele projektet er sponsoreret af Albani Fonden.
Se denne dejlige udstilling: billedkunsten såvel som haven.


Johannes Larsen Museet
Møllebakken 14, Kerteminde
Frem til 27. august