Axel Salto - Odalisque. Interiør med kvindelige modeller og fugle, 1916. Olie på̊ lærred. Foto: Kunstmuseum Brandts

De 4 – Modernismens mænd – indtager Øregaard Museum

Af Ida Aakerlund - 28. May 2022

Som fire kometer på en klar stjernehimmel er foråret skudt i gang med årets kunstoplevelse på en perle af et museum – det historiske Øregaard Museum. Midt i en park af krokustæpper lyser udstillingen ”De 4 – Modernismens mænd” med den kraft og saft, som parken og foråret og de 4 kunstnere rummer. Som en uvurderlig betroet kunstskat fremvises en uovertruffen særudstilling med intet mindre end 80 værker. Salto, Lundstrøm, Larsen og Johansen kaldte sig selv ”de fire fænomener” eller endnu mere storladent ”Rafaels guddommelige forbilleder”. Som bebudere af en international moderne kunst, midt i en brydningstid med en buldrende Verdenskrig såvel som en tid med som aldrig før organisk spirende kunstismer, formede de 4 kunstnere en ny fortælling til omverden. De var den sprelske ungdom, der ikke ville det støvede polerede kunstakademiske udtryk. De ville gå egne veje sammen i håb om i denne afsøgning at finde frem til en ny eksperimenterende tidsånd med plads til intellektuelle rebeller, hvis kunst sprang alle rammer i form af udtryk, materialer og i forenklede former.

Vilhelm Lundstrøm – Opstilling, ca. 1925-26. Olie på lærred. Privateje.

Øregaards hovedsigte

På sublim vis ønsker Øregaard museum med udstillingen at åbne op for det utal af dimensioner, som gruppens kunst indeholder. Derfor kan udstillingen heller ikke koges ned til en overskrift.

De 4 var en kreativ cocktail frembragt af en træfsikker selviscenesættelse og en stålfast vilje. De var i hvert fald eminent dygtige til at holde kunstmarkedet varm via deres pen, udstillinger og via netværk. Selv da de i en årrække var bosat under sydlige franske himmelstrøg og dyrkede lyset og fandt inspiration i åndsfæller som Cezanne, Matisse og Picasso, formåede de at være synlige på den hjemlige kunstscene. Som Gelsted skrev om dem i disse år: ”Farverne mod dig flammer”.

Men først og fremmest var ”De 4” fire personligheder, der formåede at holde sammen ved netop at give hinanden plads og ved at give inspiration i et fællesskab, hvis vildskab, energi og dynamik forblændede såvel som forargede det danske kunstmarked. I tiden fra 1921-30 afholdt de syv udstillinger, som gav genlyd i hele kunstverden, men som også vækker genklang i dag. Lundstrøms ”Pakkassebilleder” eller Johansens absurde teateragtige iscenesættelse i ”Krigen” var så revolutionerende, at der taltes om dysformisme.

Karl Larsen – Selvportræt, litografi. Klingen, 2. årgang nr. 4, 1919. Øregaard Museum. Foto: Ole Haupt.

De 4

For netop som de 4 havde en tro på, at de sammen kunne afsøge kunstens væsen for hermed at finde ind til dem selv, så giver Øregaard med sine intime udstillingsrum en åbning ind i dem via udfoldede tematikker. Som museet selv nævnte på åbningen, så tog disse dandyer med deres humor og selvtillid kvantespring sammen. De lancerede det mest ambitiøse projekt at omstyrte en forældet kunstforståelse og sætte ind med en ny orientering præget af en brydningstid af teknologiske fremskridt og nye politiske tanker. De satte ind med en renæssance, for som de udtalte selv: ”Vi levede i en heroisk tid”.

Igennem museets rum vil den besøgende få mulighed for at fornemme den samlede front, de som gruppe var, både i form af deres tidsskrift Klingen såvel som med navnet ”De 4”, men i høj grad også med de individer, som de bød ind med i dette kunstnerfællesskab.

Svend Johansen – Opstilling med frugter og kander,1925. Olie på lærred, 110 x 81 cm. Privateje – Kopi.

Som Øregaard skriver:

”I visse perioder overlapper deres motivkredse, i andre deres stil og malemåde…Men de gør det som en kvartet af markante solister…Endelig er der pauser i samarbejdet, hvor de skaber stærke værker hver for sig, men det er værker, som understreger deres gæld til samarbejdet”.

Gruppens startskud opstod med udformningen af tidsskriftet Klingen, i 1917, hvis målsætning var at åbne dansk kunst op for moderne internationale ideer og tankesæt. Originale kunsttryk blev krydret med stærke stemmer i form af digte og tekstuddrag fra Otto Gelsted til Poul Henningsen mm. Salto skrev selv om Klingens tid: ”Tiden bar dem frem, og de lod sig koket bære…naar de kom ind paa en restaurant rejste Publikum sig og klappede, tilsidst klappede de også, naar de gik, thi Berømmelse er en fordærvelig Vare”. Dette bevidnede om, at de var yderst bevidste kunstnersjæle, der som de selv udtalte kæmpede for det nye rige land, der skulle dyrke farvens absolut dekorative anvendelse og udtryk, formens renhed og omfavne ismer såsom: ”Expressionismen, Simultanismen og Kubismen”. Opsummeret blev det Klingens hovedformål: ” At faa Billedet til at knalde, faa Linjerne til at eksplodere imod hinanden, Farverne til at skratte af stejl Kraft og Pragt, give Virkeligheden, som den er, naar man oplever den stærkest, en Drøm om Sommer, om Muskler, om Legemernes evige Artikulation”.

Og ja jeg kan kun stærkt anbefale at besøge og tage del i denne Drøm…

Øregaard Museum
Ørehøj Allé 2, Hellerup
Frem til 25. september

Artikel fra: Nr. 05 / 2022 – Maj / Juni