David Hockney

23. Apr 2015

Af Finn Hagen Madsen
finn@studio8.dk

Vi husker alle nogle glimt fra de steder hvor vi voksede op. Måske udfolde noget af glimtenes betydning ved at vende tilbage til deres oprindelse. Netop det var David Hockneys projekt i nogle år, han ville sige farvel til sin barndoms engelske landskaber gennem en kunstnerisk bearbejdning. I fem serier med hver sit gennemgående motiv, har han indfanget det der for ham var specielt. Skovens forandring over nogle måneder er i Hockneys kultegninger skildret med stor energi og indføling. Alle tegninger er i samme format og udført gennem flere besøg på stederne. Tidsdimensionen i sig selv bliver en del af udstillingens pointe.

Louisiana har givet de 25 tegninger en flot ophængning, alle billeder er udstillet én stor sal, så det er muligt at se hvor sammenhængende Hockneys værk er. Man oplever tydeligt blikket for det overordnede udtryk, hvordan han skifter mellem de store flader og de afrundede trægrupper, og hvordan billederne hænger sammen i kraft af den karakteristiske måde Hockney tegner på. Komposition og synspunkt i billederne er nogen gange ændret mens motivet er fastholdt. Måske fordi en skovhugger er kommet forbi i mellemtiden, eller fordi Hockneys fortælling om barndommens land også har ændret sig, vores erindring forandre sig jo også nogen gange når vi bearbejder den. I tegningerne på Louisiana har tiden givet plads til nye udviklinger.

Som en absolut uakademisk tegner formår han at udfolde sig frit på papiret med kulstiften. Han skaber farve i det sorte ved at variere teksturen i træer og planter, han skaber kontrast mellem solens hårde skygger og det bløde lys der flimre i bladene. I vinterbillederne bliver kontrasten mellem sneen og de sorte træer mildnet af et et diffust lys og græstæppet der stikker op gennem sneen. Der er i alle tegningerne et nærvær og en oplevelse der ikke altid ses i hans maleri.
David Hockney har skabt et omfattende værk, hvor de store kultegninger klinger fint sammen, der er en fælles rytme og samtidig variation i årstider og lys. De fem værkgruppe bliver til et langt sammenhængende stykke musik med et gennemgående tema, der varieres som kun en stor tegner kan gøre det.

Louisiana
Gl Strandvej 13, Humlebæk
Frem til 21. juni 
Artikel fra: Nr. 04 / 2015 – April / Maj