Dag fødes og dør i natten

26. May 2017

Af Poul Brasch
poul.brasch@gmail.com

Ivan Andersen malede engang et billede der bar titlen: ”Kvadratroden af komfort. 2006” 195 x 235 cm, jeg var temmelig vild med det værk.

Komfort og magelighed var der ikke meget af. Det var et hektisk og meget dynamisk værk. En kunstnerisk pragt præstation. Motivet viste dog en elegant herre der sad ganske roligt, mageligt i en stor lænestol og så til kunstnerens udfoldelser.
I det hele taget var det dengang hvor huse og grafiske elementer dramatisk flettede sig ind i hinanden i et sandt farvefyrværkeri. Motiverne næsten sprang rammen.

Nu kan det være at Ivan Ander-sen er blevet mere voksen og hornene slebet runde. 49 år er dog ingen alder. Værkerne har i hvert fald taget en dramatisk forvandling. Ingen ungdommelig fuld fart og bremsen i. Nu er der ro på.
Foruroligende, filosofisk roligt. Hvad gemmer sig i stilheden?

– En Cowboy i en Saloon dør, uden markante ansigt træk i solens hede modlys. Vi sidder inde i Saloonen og venter på hans udspil.

– Et klassisk landskab af en sø, træer, himmel og spejlinger. Fornemmelsen af uvirkelighed, en teater scene af kulisse elementer der bliver skubbet ind fra siden.

– Et akvarium med fisk og vandplanter der står ubevægelige stille i vandet. Samme kulisse fornemmelse.
Tre eksempler på en underlig tilstand af venten på noget, som ikke sker eller er sket.

Maleteknisk kan lærredet fine og særprægede vævninger fornemmes. Malingen er lagt på i flere varierende lag, efterfølgende og nogle steder, slebet af til sarte, skrøbelig organisk karakter. Et værk som ”Silver Lining, 2017” går næsten i sig selv, i opløsning. For øvrigt et yderst sanseligt, drømmende og smukt arbejde.

Intet varer ved, oplevelsen, historien og tiden forsvinder, lige foran os, som dug for western solen.
Ligesom Ivan Andersen selv, der blev uddannet ved det Kongelige Danske Kunstakademi i 1999 – 2005, så er han slet ikke den samme som dengang. Ligesom sidst jeg så hans værker hos Galleri Bo Bjerggaard og udstillingen nu, samme sted. Før, forvandling og nu. Der er løbet mange dage og nætter i åen siden da. Hele den historie løber ud i et forsvindingspunkt til noget andet træder i stedet.
Alt opløses og erstattes.


Galleri Bo Bjerggaard
Flæsketorvet 85, København V
Frem til 17. juni
Artikel fra: Nr. 05 / 2017 – Maj / Juni