Conor Walton

13. Oct 2011

Af Lise-Lotte Blom
llb@nalnet.dk

Conor Walton, f. 1970 udstiller nu i Danmark. Det er Galleri Nexus Kunstcenter i Tinglev, der har formået at få den anerkendte irske maler til at udstille ca. 40 fascinerende malerier primært fra perioden 2008-2011.

Figurative og fortællende billeder
Conor Walton arbejder med portrætter, selvportrætter, opstillinger, ofte allegoriske opstillinger med et personligt  strejf og landskaber. På denne udstilling ses dog ikke landskaber. Hans teknikker omfatter valørmaleri (farvesvage mod gråt stemte farvenuancer), clairobscur (halvlys ofte med udviskede konturer) og af og til ses bladguld. Klare farver kan veksle med svagere nuancer. Han opnår ofte en mageløs fin stoflighed.

Walton inddrager fortiden og nutiden + af og til sig selv og sin egen nære familie i motiverne
I en del af billederne inddrager Walton sig selv og sin nære familie i allegoriske fremstillinger. Dette gør billederne mangetydige og åbne for fortolkninger. Glosen allegori, ”at sige noget andet”, et sindbillede, er jo netop en sproglig eller billedlig fremstilling, som har overført betydning. Fortællingerne er i Waltons billeders tilfælde ofte præget af ro, gåder og måske længsel.

Opstillingerne
Waltons opstillinger er meget forskelligartede, og ofte ses frugter. I ”Still Life with Wine Glass”, 2009 og ”Opstilling med maske”, 2009, ses også komplicerede og mangefacetterede genstande. Desuden ses fx vinflasker, fyldte rødvinsglas, en frø + et rumskib. I et tilfælde er også tilføjet et blødt bøjet lommeur, der synes at have en reference til billedet ”Erindringens bestandighed”, 1931 af surrealisten Salvador Dali.
Flere billeder har direkte henvisning til døden. Billedet  ”It’s the End of the World as We Know it” fra 2011 er et “memento mori” (Husk du skal dø!). Der findes mange lag af forståelse I hans opstillinger.

Solo-genstande, bl.a. drueklaser
En række af opstillingerne viser en enkelt eller ganske få genstande. Således: ”Fruit Piece”, 2010, ”Honey”, 2009 (et fyldt honningglas) og ”Purple Grapes”, 2008. Walton er fascineret af Drueklaser og vindruers halvgennemsigtighed. Men også af den kendsgerning at drueklasen som sådan traditionelt er blevet opfattet som en malers symbol. Jf. beretningen om den græske maler Xeuxis, der var virksom i anden halvdel af 400-tallet f.Kr. i Grækenland og Syditalien. Xeuxis videreførte den græske maler Apollodoros’ lys-skyggemaleri. Apollodoros var i antikken berømt som ”Skiagrafos” (skyggemaleren), da han blev tillagt opdagelsen af at male med lys-skyggevirkninger. Nævnte Xeuxis blev berømt for sin naturalistiske udtryksform, der nåede en sådan grad af illusionisme, at det berettes, at fuglene søgte at æde de druer, han havde malet.
Walton har arbejdet intenst med i gengivelser af drueklaser at opnå druernes realisme og halvgennemsigtighed med douce farver, halvlys og udviskede konturer. Resultatet er intet mindre end fremragende.

Lidenskab og patos i malerierne
Der er en lidenskab og patos i malerierne, der får en til at tænke på den alternative strømning i samtidskunsten, der har fået betegnelsen ”passionisme”. Jeg tænker her på kunstnere som Thomas Kluge, Michael Kvium, Martin Bigum, Peter Martensen, Preben Fjederholt, Ulrik Møller, Balder Olrik og norske Odd Nerdrum. Disse 8 kunstnere udtrykker noget alment om tilværelsen i deres billeder. Passionisme er hos disse    kunstnere også set i forbindelse med tidligere tiders fortællende billedkunstnere som bl.a. Giotto, Michelangelo, El Greco, Goya, Munch, Hammershøi. Men også nyere tids store navne har inspireret som fx Giogio de Chirico, Salvador Dali, Wilhelm Freddie, Edward Hoppe, Francis Bacon, Lucien Freud og Erik Fischl. Jf. her Merete Sanderhoffs bog: Sorte Billeder – Kunst og kanon fra 2007.
Conor Walton kan ses i denne tradition – dog helt på egne præmisser selvfølgelig.
Til udstillingen er udgivet et katalog , bl.a. med  teksten:  Conor Walton – en fascinerende irsk maler af Lise-Lotte Blom.
Oplev denne malers billeder, der nu for første gang  er udstillet i Danmark.

Galleri Nexus Kunstcenter
Uge Bygade 7, Tinglev
Frem til den 11. december
Artikel fra: Nr. 09 / 2011 – Okt. / nov.