“Fornuftens vinge – Dannelsens krav”

Af Lasse Højgaard - 9. Nov 2017

Leo Tandrup har igennem mange år beriget og udfordret os med et hav af anmeldelser i Kunstavisen, med bøger, artikler i tidsskrifter og aviser. Han er en yderst produktiv herre med noget på hjerte. Han skriver nok af ren og skær lyst, men nok også ud af en indre nødvendighed. Manden besidder en rent ud imponerende viden om kunst, religion og historie. Men ikke alene har han en imponerende viden, Leo Tandrup formår også at få os til at se sammenhængene, de gensidige påvirkninger, udviklinger og ikke mindst afviklinger. Han samskriver historien om mentalitetens, kulturens og kunstens udvikling. Hans fokus er også hans ærinde: Eksistens!

Leo Tandrup er en skarp kritiker af et samfund, som fremmer egoisme og materialisme, af den tiltagende åndløshed. Hans mange anmeldelser er (selvfølgelig) alle baseret på dette grundsyn på samfundets og menneskets udvikling og i mange af de anmeldte kunstneres arbejder, finder han enten spor af samme grundsyn eller bekræftelser på denne udvikling. Men det gør ikke hans anmeldelser og artikler énøjede eller lette. Leo Tandrup springer aldrig over, hvor gærdet er lavest. Han anmeldelser har alle kolossal dybde baseret på indsigt og forståelse – og egen afklaring i livet!

Bogen er således nok på den ene side en samling af udvalgte anmeldelser mm, som giver os stor indsigt i en lang række kunstnere og deres værk, men helt overordnet set er den i endnu højere grad et kampskrift. Et opråb om kamp mod konformitet og nihilisme, mod egoisme og åndløshed og ikke mindst mod magtens overgreb på os alle. Et opråb til os alle om at skrælle alt det overflødige og egennyttige af os, at finde tilbage til kernen i livet og eksistensen og om også at bruge kunsten til at komme dertil. At genfinde og genvinde friheden og ansvaret og erkende sin egen lidenhed og forstå sin egen storhed. Dannelse!

Leo Tandrup ser ikke eksistensen som tabt. Han fortvivles ganske vist over at åndløsheden, egoismen, nihilismen og materialismen er de fremherskende træk i vores samfund, men han er ikke opgivende. I så fald havde han ikke skrevet et kampskrift med en titel hentet fra boksningens verden: ”Come on – selv i tolvte omgang”. En boksekamp har formelt set tolv omgange, hvis ikke den ene bokser er Knock-outet inden. Leo Tandrup mener tydeligvis ikke, at der har været en knock-out endnu: Åndens og frihedens tilbagevenden har ikke tabt endnu. Og selv om det (måske) ligner sidste omgang, så skal vi ikke give op. Aldrig!! Fornuften skal vinde og dannelsen tilbage. Det er, som han siger, ”kunstens kamp på liv og død for menneskets og klodens fremtid”, det gælder.

Leo Tandrup er et troende menneske, men hans ærinde er ikke at pådutte os en bestemt tro. Hans ærinde er, at mennesker skal have et godt liv med gensidighed, ansvar, frihed, meningsfuldhed fri af magtens overgreb og materialismens omklamring. Finde sin plads som en uundværlig del af helheden. Eller som han selv slutter af: ”Det kan godt lykkes at se det store ud fra det små, i samhu, hvis man er opmærksom på liv og død og de andre antonymers virke i os. De har samhuen som mål. Og dén gælder det trods forskellige tilgange til indsigt og livssyn, tro og opstandelse, om at fastholde, så muligheden for en bedre verden ikke sættes over styr.”

Tak for sinkadusen Leo. Dén sad!

Leo Tandrup: ”Come on – selv i tolvte omgang”
Forlag: linje k, 2017 – ISBN: 978-87-993431-40