COLOUR ME IN

20. Feb 2014

Af Bent Mortensen

Kan det lade sig gøre at isolere farven, at frigøre den fra flade og rum og derved undersøge dens iboende væsen? Eftersom væsen ikke udgøres af kemiske eller fysiske data, vil det tilfældige sanseapparat, som kan registrere farvens påvirkninger, give et tilfældigt resultat. Teknisk kan det lade sig gøre at bibringe mig den illusion, at jeg svæver ”vægtløs” og mutters alene i en farve, og efter eksperimentet kan jeg fortælle om oplevelsen. Men hvad kan mine tilfældige stemninger have at betyde? Nej, vel!

Ikke desto mindre forsøger Esbjerg Kunstmuseum med projektet COLOUR ME IN, som vel kan gengives med ”Pak mig ind i farver”, at gøre farven sansebar som en kvalitet i sig selv og ikke som en egenskab ved noget. En kvalitet ved farven kunne være, at den i sig selv skaber et rum. Men hvad er et rum uden i det mindste imaginære objekter? Altså må der være nogle ting i det – er det så farven eller objektet, der skaber rummet? Man må nok sige, at farven ikke udvirker rummet, men påvirker det. Hvorom alting er: projektet er både et eksperiment (især i kælderen) og en udstilling (især ovenpå) – en totalinstallation i et rumligt farveflow kalder museet det.

Deltagerne i projektet er 11 danske og udenlandske meget forskellige kunstnere, hvis installationer og objekter netop ikke er sat frem til udstilling, men anbragt i rummet for at indgå i farvebombardementet. Ikke alt er farver og former alene – der er også værker ”inficeret” af følelser: Tarja Pitkänen-Walter lader sin (udstoppede) hund overvære starten på gravningen af dens egen grav; Jacob Dahlgren har bygget et tarmsystem af farvestrålende konservesdåser, hvis indhold han selv har måttet æde sig igennem (det er mine udlægninger).

Jeg finder installationerne i kælderen mest perspektivrige. Når man går fra det ene lys-rum til det andet (der er et violet, et blåt, et gult og et pink rum), påvirkes farveoplevelsen af farven i det rum, man kommer fra, og man kommer i forskellige stemninger i de forskellige rum. Hvad er det så egentlig for farver? Hvordan ser den sande virkelighed ud? Det er godt at blive mindet om sanseapparatets fejlbarlighed. For når sanseapparatet kan narres og narre mine stemningssensorer, er tænkningen så lige så upålidelig?

Sjovt nok må man ikke røre noget. Det kunne ellers være sjovt at eksperimentere med andre sanser end synssansen i relation til farver, men det er en anden totalinstallation. Under alle omstændigheder vil jeg gerne anbefale COLOUR ME IN – det er også for børn (især kælderen). Til børnene er der et lille hefte med farveopgaver og eksperimenter – som de voksne også kan have fornøjelse af, hvis ikke de gider app’en.

Esbjerg Kunstmuseum
Havnegade 20, Esbjerg
Frem til d. 11. maj 
Artikel fra: Nr. 02 / 2014 – Feb. / Marts