BRANDTS

20. Jun 2014

Af Lise-Lotte Blom
llb@nalnet.dk

Fusionen af Fyns Kunstmuseum, Brandts Kunsthal og Museet for Fotokunst er fra maj 2014 blevet realiseret med kunsthistorikeren, mag.art. Mads Damsbo som direktør. Mads Damsbo, tidligere direktør på Gl. Holtegård 2008-13, har arbejdet på projektet siden maj 2013. Han har ønsket at skabe en nytænkende museumsinstitution, der både er et museum og en kunsthal. Dvs. den klassiske danske kunstsamling med værker fra slutningen af 1700-tallet til i dag (fra det tidligere Fyns Kunstmuseum i Jern-banegade 13) med ca. 6.000 værker kombineres med en international fotografisk samling på ca. 9.000 værker på Brandts. Tilsammen skal der skabes én samlet institution. Brandts Torv skal i fokus som det fysiske sted, hvor der fremover skabes større satsninger for et bredere publikum. Det sidste er vigtigt. Formidling skal være en integreret del af udstillingerne. At skabe nysgerrighed hos den besøgende er vigtigt, ligesom det kan virke berigende at erkende at noget man ser som umiddelbart uforståeligt, dette kan man efterfølgende søge at nærme sig forståelsen af. Den gamle museumsbygning i Jernbanegade vil primært blive benyttet til udstillinger af samtidskunst (den smalle kunst). I øjeblikket vises bl.a. en spændende og anderledes udstilling ”Burning the Candle from both Ends” skabt af afgangseleverne fra Det Fynske Kunstakademi.
Brandtskomplekset huser i øjeblikket værker fra den gamle samling i  det søjlefri rum og det dobbeltthøje rum på 2. sal. Her vises to særudstillinger dels en retrospektiv om Trampedach og dels en spektakulær bred (folkelig) udstilling Tatoo om tatoveringens historie.

Ældre samling
I det store hele er fremvisningen af den ældre samling kombineret med fotosamlingen løst på en spændende måde. Brandts har sammen med de århusianske arkitekter Gjøde og Povlsgaard fået bygget nogle pavilloner, der slynger sig gennem rummene. Indledningsvis ses en fin præsentation begyndende med dansk modernisme med Edvard Weie, Olaf Rude og Vilhelm Lund-strøm. Efterfulgt af bl.a. Cobra, Ro-bert Jacobsen og Franciska Clausen.
Fotosamlingen er meget smukt ophængt i en af pavillonerne. Her ses fx værker af  Viggo Rivad , f. 1922, Keld Helmer Petersen (1920-1913) Irving Penn (1917-2009) og amerikaneren Diane Arbus (1923-1971).  Længere fremme ses værker af bl.a. Fynboerne, Th. Philipsen (også fine skulpturer af Philipsen), P. S. Krøyer og andre skagensmalere samt L. A. Ring og Dankvart Dreyer og allerinderst i rummet guldalderen med bl.a. Jens Juel og C.W. Eckers-berg. Det er en udmærket afvejning. Selvom guldalderbillederne hænger noget klemt. Et rum i rummet er opbygget til en spændende Hera skulptur med blinkende (film-trick) øjne af Eva Koch, f. 1953. Her benytter Eva Koch filmmediet til at genoplive en afstøbning (225 cm høj) af en antik skulptur. Her forenes klassisk og moderne kunst. Værket skulle være Brandts seneste erhvervelse.

Trampedach – in Memoriam
Det er en virkelig god idé at vise en Trampedach udstilling på Brandts. Her i det store lyse udstillingsrum præsenteres hans billeder og ikke mindst hans skulpturer perfekt. Det er bevægende at se enegængeren Kurt Trampedachs udvikling fra slutningen af 1960’erne med hans ikoniske selvportrætter, nadverbilleder, særprægede skulpturer og selvransagende selvportrætter. Ud-stillingen er tilrettelagt af Mikael Wivel, ligesom han og Lene Burkard har redigeret kataloget.
Kurt Trampedach har en særlig tilknytning til Odense, forstået på den måde at han fx har udført daværende borgmester Verner Dal-skovs portræt i 1987-88, der ejes af Odense Kommune og daværende biskop Vincent Linds portræt, Sct. Knuds Kirke i 1990-91. Odense Kommune ejer tillige det tre-delte værk: To gående personer, New York 1984 (olie på lærred, 210 x 560 cm). Der har været afholdt flere udstillinger med værker af Kurt Trampedach (1943-2013) i Odense, således havde Trampedach sin første museumsudstilling på Fyns Kunst-museum i 1971 (katalog), ligesom han i 1981 havde en separatudstilling på Galerie Torso, Odense. I 1991 (21.9.–3.11) vistes på Fyns Kunstmuseum Trampedach-udstillingen: Omkring 2 portrætter Biskop Vincent Lind og Borgmester Verner Dalskov (uden katalog men med værkfortegnelse), hvor museets egne værker incl. flere skulpturer og flere privatejede værker vistes. På udstillingen kunne også ses et udkast til alterbillede fra februar 1991. En skitse (en tegning) til et alterbillede, der skulle erstatte daværende altertavle til Gelsted Kirke (Fyn). Udstillingen figurerer ikke i Mikael Wivels Trampedach-biografi. Jeg var selv udstillingens arrangør. Udstillingen havde i øvrigt besøg af regentparret, idet det var på tale at Trampedach skulle portrættere Prins Henrik. Igen i 2001 vistes retrospektiv Kurt Trampe-dach-udstilling på Sophienholm, Randers Kunstmuseum og Fyns Kunstmuseum  (katalog).
Trampedach blev den bedst sælgende maler i sin generation og opnåede international succes blandt 1960’ernes frigjorte jetset. Senere trak han sig tilbage for at hellige sig kunsten. Han erhvervede i 1979 huset Chiladico Borda, der lå på en bjergside overfor byen Sare i det franske baskerland. Fra 1990 boede han permanent i huset. I 2002 brændte huset i Baskerklandet og værker fra hele hans karriere går tabt. Atelierbygningen var dog uskadt, men Trampedachs danske atelier i København blev 14 dage senere raseret af en eksplosiv brand, hvor mange nye værker gik tabt. Trampedachs sidste separatudstilling vistes i Gallerie Trampedach Frederiksborg (mindre, tegnede selvportrætter) i 2009 og han dør i november 2013 af et hjertestop i sit hus i Baskerlandet.

Hvis det er Mads Damsbos ønske at forsøge en balance mellem finhed og folkelighed i udstillingerne, så synes den at være godt på vej med udstillingerne i Brandts 1 og Brandts 13 (Jernbanegade 13).

Trampedach-udstillingen
frem til 5. oktober i Brandts 1

Tatoo-udstillingen
frem til 21. september i Brandts 1

Burning the Candle from both Ends
frem til 3. august i Brandts 13

Ældre samling og fotopræsentationen
vises ca. 3 år frem 

Artikel fra: Nr. 06 / 2014 – Juni / August