Boganmeldelse af »Uden for myldretid«

6. Jan 2015

Ida Aakerlund
kunstgal@gmail.com

I forbindelse med Rundetårns ganske særlige charmerende udstillingsrum kan den besøgende i den dejlige januar vintermåned tage del i nytænkende og forfriskende særudstilling med den fantastiske titel ”Uden for myldretid”, og her især ved at købe den utrolig smukke bog omhandlende de fire kunstneres udstillingsværker samt tanker. Og netop titlen røber, eller rummer, bestemt også en hel del, idet denne fotoudstilling næsten som et undersøgende feltstudie registrerer og graver sig frem til fire fotografers personlige, men også samlede, bud på Danmarks ydreområders potentialer, muligheder og væsen. Derfor nærstuderes der med denne udstilling i alt fra det æstetiske, til det landskabelige og til det menneskelige samt hverdagslige i yderområders mangfoldige kanter.

Projektet
Denne særudstilling og dermed bog er kort sagt en del af et mere storstilet og omfattende projekt søsat af Reldania om at få italesat Danmarks yderområders muligheder på en kunstnerisk måde, hvilket fire udvalgte fotografers, Christina Capetillo, Torben Eskerod, Carsten Ingemann samt Henrik Saxgren bud alle forsøger at være med til. Under en overordnet ide om alle GERNE at ville komme talen om ”UdkantsDANMARK” til livs for i stedet at nærme sig Danmarks ydereområder med mangefacetterede nuancer og med kant. I et levende forum belyses Danmark ”Uden for myldretid” derfor med denne bog i et rigt dybtfølt sprog.

Foranlediget af Realdania til at få de fire kunstnere ud på en antropologisk topografisk ekspedition startede projektet i en vindomsust januarmåned i Hanstholm med den overordnede plan at love at reflektere, om dette så mundede ud i at huske os på det kulturbærende i Christinas indrammede byprospekter eller at mærke mørkets sus og fremdrift i Carstens fotografier. Eller at finde vej ind i et feltstudie på Bornholm ud fra tanken om at lade hække manifestere sig som en slags kulturhviskere for ifølge Saxgren, så kan Bornholms hække vidne om interessante tanker om indtæmmet natur og civilisation. Eller det kan munde ud >Torbens eneste fotografier af mennesker, der portrætteres med et nærværs ærlighed og med et puls- og hjerteslag. Men overordnet set kan fælles siges om de fires fortolkninger, at de alle går til deres overenskomst at love at reflektere med omhu, ildsjæl og med åbenhed, og at de alle undersøger og investerer i unikke kontemplative kunsttilgange med hver deres udsnit i Danmark uden for myldretid med bestemt mere kant end udkant. Med egenbetoning supplerer de med stille håb og øjenåbnere for Danmarks mangfoldighed i et sensitivt sprog med plads til det minutiøse til et større udsnit og fra det konkrete til det abstrakte.

Udstillingen skærper uden tvivl de danske ydreområders originalitet og betydning som en uundværlig del af en kulturarv og en natur. Om der her er tale om Saxgrens visuelle antropologiske hække, der kan ses som ”skjulte” overleveringer af by og natur, eller om der er tale om Eskerods værkserie alfabet i Dan Turell´sk ånd i interiøragtig stillebens fortalt med en følsomhed i skæve vinklers sammenstillinger. Her fremvises livet i fornemmelser og i optegnelser samt i berøringer. Samlet set venter Danmarks lokale poesi i omfavnende vitalitet og nerve, hvor intense momenter afføder dyrbare øjeblikke. 

Titel: UDEN FOR MYLDRETID
Format: 28,5 x 24,5 cm
Udgivet: 2013. Sprog: Dansk
ISBN: 788799561773
Forlag: REALDANIA
Indbinding: Hard cover. Side tal: 215
Titel: UDEN FOR MYLDRETID

Format: 28,5 x 24,5 cm

Udgivet: 2013. Sprog: Dansk

ISBN: 788799561773

Forlag: REALDANIA

Indbinding: Hard cover. Side tal: 215

-->