Vibe Bredahl - Eksistens, 2023. Foto: Jacob Friis-Holm Nielsen.

Billedkunstner Vibe Bredahl i Kunsthallen Augustiana

Af Christa Conradsen - 27. May 2023

Udstillingen ”Spor” af billedkunstner Vibe Bredahl i Kunsthallen Augustiana blev præmieret af Statens Kunstfond og forsætter derfor et stykke tid – nu i formindsket

Vibe Bredahl er uddannet fra det Kgl. Danske Kunstakademi fra 1994 – 2000. Hun har opholdt sig i en årrække i udlandet, men har nu base på Nordsjælland. Hun arbejder blandt meget andet intensivt med begrebet arv – om arven er en byrde eller noget, man gennem erindring og fortælling kan blive større af. Hun samler efterladenskaber i naturen, men samler også på lokalspecifik historie og dens tilknyttede fortællinger. Begge dele har hun fundet i Augustenborgs hertugelige palæ. Palæet er bygget i nyklassicistisk stil til Hertugens søster Louise og blev senere enkesæde for Louise Augusta, en Kongelig Højhed, gift med Hertugen i Augustenborg.

Vibe Bredahl – Det gør ikke spor, 2023. Foto: Jacob Friis-Holm Nielsen.

En historisk scene

Stedet sitrer af hændelser og skæbner, som kunstneren prøver på at finde spor af og iklæde palæets to etager med sine fund og påfund, i bygningens 6 højloftede og stukprægede rum. I den nuværende forlængelse af udstillingen er denne dog halveret og fylder kun øverste etage.

I en lokal fortælling hedder det sig, at enkehertuginden tog sine gardiner med, da hun flyttede fra slottet til enkesædet. Det tog kunstneren op som erindringsspor ved at tilsløre store vægge og vinduer med farverigt stof. – En video viser afbrændingen af en skulptur, som er bygget op af stråhalm, grene og andet fra naturen. Flammerne fortærer skulpturen. Resterne ligger håndgribeligt som et stykke sort muld på gulvet. Videoen og efterladenskaber symboliserer fordums tider med de mange menneskers slid og møje på godset.

Vibe Bredahl – Installationsview fra udstillingen SPOR – erindringstapet.
Foto: Jacob Friis-Holm Nielsen.

Forgængelighed eller genopstået liv

På en hvid gardin er der tegnet nogle af verdens største bygninger. Tegn på ødelæggende indgreb, døde spor. I modsætning til naturens efterladenskaber, der udgør bunden til nyt liv.

En performativ video viser en kvinde, der roligt fører en hest ned gennem parken til vandet, hvor kvinden og hesten til sidst forsvinder. I hestepærernes spor gror der nu krokuser.

I det midterste rum viser kunstneren stærke maleriske udtryk. 3 forskellige akvareller er forstørret op til store tapeter, der fylder rummet med afbildning af det mangfoldige liv på slottet, i dekorative farver, blomster og ranker, og man finder sarte portrætomrids af de to kvinder, der beboede palæet.

Hvert eneste værk – spor eller konstruktion eller performance eller maleri – er grundigt gennemtænkt og udtrykker forgængelighed, men også efterladenskabernes betydning: Foranderlighed? Nyt liv eller evig ødelæggelse? Tung arv eller udvidende identitet?

Interpretationen er overladt til beskueren.
En vægtig udstilling. Meget at reflektere over!

Augustiana Kunsthal & Kunstpark
Palævej 10 – 14, Augustenborg
Frem til 30. juni

Vibe Bredahl – Installationsview fra udstillingen SPOR.
Foto: Jacob Friis-Holm Nielsen.
Artikel fra: Nr. 05 / 2023 – Maj / Juni