Besat landskab

23. Jan 2017

Søren Martinsen tager favntag med de gamle kunstnerkolonier i det nordjyske. Det gør han med omkring 20 værker – malerier, et stort murmaleri, lyskasser og videokunst på Kunsthal Nord i Aalborg

Af Pier Maria Andersen
maria1231@outlook.dk

Søren Martinsen har med sin udstilling ”Besat landskab” taget udgangspunkt i det nordjyske landskab og skabt værkerne direkte til Kunsthal Nords rå udstillingsrum. Der er tale om en kontekstuel so-loudstilling, der rummer flere forskellige aspekter. Hoved-vægten i udstillingen ligger ved maleriet, men der er også et imponerende stort murmaleri med, der er sat et tapet op med mindre billeder, lyskasser og ikke mindst videokunst, som Søren Martinsen i sin tid blev berømt for. Vide-oerne handler om de spor, mennesker efterlader, og hvordan de skaber landskaber og arkitektur.

Maleriske brudflader
Udstillingens største maleri ”Skagen Grisailles (efter p.s. Krøyer) 2016” på lidt over tre meter i bredden er en fortolkning af P.S. Krøyers Ska-gensbillede med to sommerklædte kvinder ved Sønder-strand. Søren Martinsen har skabt et negativ af dette meget idylliske billede, så man ser en gråtonet strand uden kvinder, men med fodspor der viser hen til fortidens spøgelser. Foran maleriet har han sat to steler, der henviser til de to kvinder.
Søren Martinsen har op-søgt fortidens kunstnerkolonier i det nørrejyske – Ska-gen, Ørnbjergkolonien, Hjar-demål og Thylejren – landskaber som efter hans kritiske vinkel har været besatte. Kunstnere fra parnasset i København har rykket ud til områder, hvor lyset og det autentiske har spillet en rolle. Der er så kommet en hel masse andre til, som har kommercialiseret områderne.
Når Kunsthal Nord har ønsket at vise en kunstner som Søren Martinsen, er det jo netop, fordi en kunsthal er ikke-kommerciel. Han er et oplagt bud på en kunstner, som i stedet for at idyllisere og romantisere landskabet, går i dialog med virkeligheden. Han viser, hvad der sker både historisk og i samtiden, han undersøger og afdækker.
Kigger man på udstillingens øvrige malerier, kan man se, at han på konceptuel vis har samplet de nørrejyske landskaber. Han har arbejdet forskellige lag billeder over hinanden, fx kan man under Hjardemålbillederne ane konturerne af landskaber set som en slags geodætisk kort over området, hvorover han har malet endnu et billede med kraftige farvefelter. Det skaber billeder med interessante brudflader af noget virkelighedsnært samplet med noget der har signalværdi.
Kunstfaglig leder Henrik Brosch-Lips siger meget præcist om værkerne, ”Ingen af værkerne er stramt historiefortællende eller dokumentariske, men behandler temaerne frit og er snarere billeder på deres egen præmis. Søren Martinsen integrerer flere mentale rum i sine malerier, så resultatet fremstår som et nyt og ofte skæbnesvangert udtryk. En sådan konceptuel og kritisk ‘blending’ får de idylliserede nordjyske scenarier til at fremstå dobbeltbundne, fremmedartede, my-stiske og uhyggelige. En slags superrealisme med mytiske lag, der gennemlyser landskabet og transformerer det til en anden, distanceret virkelighed.”
Endnu engang har Kunst-hal Nord formået at tilrettelægge en udstilling, hvor både det visuelle og formidlingen er i top.


Kunsthal NORD
Kjellerups Torv 5, Aalborg
Frem til 5. marts
Artikel fra: Nr. 01 / 2017 – Jan. / Feb.