Axel Salto – på papir

Af Rigmor Lovring - 18. Feb 2020

I den meget velskrevne og flot illustrerede bog Axel Salto – på papir giver designhistoriker Lars Dybdahl et indlevelsesrigt portræt af multikunstneren Axel Salto (1889-1961) og hans virke inden for genrer som dansk grafik, kunsthåndværk og design. Allerede verdenskendt for sine unikke evner som keramiker, er bogen med til at åbne op for endnu et ualmindeligt spændende Salto-kapitel i dansk kunst, som ikke tidligere er blevet behandlet. Det sker i beskrivelsen af Axel Saltos mange arbejder på papir, der tog sin begyndelse i dansk kunsts modernistiske gennembrudsår. Her gives et stærkt visuelt billede af de mangeartede trykte grafiske blade og keramiske tegninger frem til hans utroligt nuancerede og illustrerede tekster.

Axel Salto, der var en toneangivende kraft i det modernistiske gennembrud i dansk kunst i 1910’erne og frem til sin død i 1961, udfoldede sig med en ekspressiv energi i dramatiske kompositioner fyldt med bevægelse og forvandling. Maleriet, der ellers var hans kunstneriske udgangspunkt, blev efterhånden nedtonet med rækken af andre udtryksformer som grafik, keramik og bøger.

Det grafiske værk

Som initiativtager og udgiver af det internationalt orienteret, akademisk og antinaturalistisk kunsttidsskriftet Klingen (1917-20), var det, at Axel Salto for alvor begyndte at arbejde med den grafiske kunst. Her var der tale om selvstændige grafiske værker, som litografi og radering og bogillustrationer, hvori løsslupne bølgende strøg danner slyngende, sitrende linjespil af en uhåndgribelig natur fyldt med dramatiske strukturer.

Efterhånden blev træsnittet det primære medium i Axel Saltos grafiske værk, hvor en mere udtryksfuld og kraftfuld enkelhed sås afspejlet i de mange grafiske blade. Således blandt andet i udgivelsen af grafikmapper om keramik, hvor hver enkelt mappe er fyldt med flere blade med keramiske motiver af vaser, skåle med mere. I forbindelse med Saltos keramiske arbejder bl.a. på Den Kgl. Porcelænsfabrik i København udførte han en lang række af keramiske tegninger, hvilke er at betragte som udkast og skitser til de mange hundrede modeller af keramiske frembringelser. Alle er de med til at beskrive stadier i den keramiske tilblivelsesproces.

Illustrationer og Bogdesign

Axel Saltos arbejde på papir sås også som et udfordrende alternativ i samtidens bogdesign, hvor han besad en fremtrædende position som illustrator og bogdesigner. Med sit smittende arrangement eksperimenterede og frigjorde han den boglige designproces. Og med sin flair for de stoflige kvaliteter viste han et mangeartet design udtryk i linjer, farver og flader sammenholdt i et totaldesign, hvor han i sin udnyttelse af grafiske tekster og metoder lod tekst og dekoration smelte sammen i et spændingsfelt.

Vignetter og illustrationer blev ligeledes udført i et forfinet linjespil, som ofte sås sammenholdt med træsnittets sorte dramatiske udtryk.

På børnebogsmarkedet skabte Axel Salto ligeledes fornyelse med sin visuelle billedkraft, hvor designet ses smelte sammen med den maleriske og livfulde tekst for derpå at hensætte eventyrets dramatiske fortællinger i helt eksotiske rum. Mange af de spændingsfyldte udkast til de forskellige bøger er bevaret og gengivet her i bogen.

Dekorerede Papirer

De dekorerede papirer, hvor af de første stammer tilbage fra 1930’erne, tegnede Axel Salto til omslags- og forsatsbrug, De var tænkt som bogbinderpapirer beregnet til indbinding af bøger. De flotte og farverige papirer blev dog hurtigt populære, og i 1940’erne blev denne papirproduktion videreført med papirark i klangfulde farveskalaer.

I bogens afsluttende kapitel findes uddrag fra flere af Axel Saltos skriftlige arbejder, ligesom der gives en biografisk introduktion til Saltos kunstneriske karriere.

Lars Dybdal
AXEL SALTO – på papir
338 sider, ill., indb.
Kr. 349,95